REKLAMA

Medicofarma Biotech S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2022-09-06 19:58
publikacja
2022-09-06 19:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_KNF_Cezary_Kilczewski_06.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zawiadomienie_KNF_Medicofarma_06.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zawiadomienie_KNF_Wooller_06.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-06
Skrócona nazwa emitenta
Medicofarma Biotech S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 06 września 2022 r., trzech zawiadomień sporządzonych w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczących zmian udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które nastąpiły w dniu 2 września 2022 r., w związku z zawarciem umowy sprzedaży w dniu 2 sierpnia 2022 r. przez spółkę Medicofarma Spółka Akcyjna na rzecz akcjonariusza tej spółki, akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINBOK00036, tj. akcji, które na chwilę obecną nie są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.
O zmniejszeniu łącznie bezpośredniego oraz pośredniego stanu posiadania zawiadomiła spółka Medicofarma Spółka Akcyjna, spółka Wooller Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Pan Cezary Kilczewski.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść wszystkich zawiadomień w odrębnych plikach dla każdego z zawiadamiających.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie KNF Cezary Kilczewski 06.09.2022.pdfzawiadomienie KNF Cezary Kilczewski 06.09.2022.pdf zawiadomienie Cezary Kilczewski
zawiadomienie KNF Medicofarma 06.09.2022.pdfzawiadomienie KNF Medicofarma 06.09.2022.pdf zawiadomienie Medicofarma SA
zawiadomienie KNF Wooller 06.09.2022.pdfzawiadomienie KNF Wooller 06.09.2022.pdf zawiadomienie Wooller Limited Sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-06 Cezary Kilczewski Prezes Zarządu Cezary Kilczewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki