MVA GREEN ENERGY S.A.: nabycie znacznego pakietu akcji

2019-09-13 10:55
publikacja
2019-09-13 10:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_GE_do_MVA_ws_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-13
Skrócona nazwa emitenta
MVA GREEN ENERGY S.A.
Temat
nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi "Spółka" lub "Emitent" informuje o otrzymaniu 12 września 2019r. od Spółki Green Energy Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie "Akcjonariusz" zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej .

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 9 września 2019 roku, dokonał nabycia poza rynkiem New Connect 3.600.000 akcji na okaziciela serii C1 oraz 4.000.000 akcji na okaziciela serii C tj łącznie 7.600.000 akcji Emitenta.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki,

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada 30,43 %. kapitału zakładowego Spółki oraz 20,02 %. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce MVA GREEN ENERGY SA

Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie GE do MVA ws akcji.pdfzawiadomienie GE do MVA ws akcji.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-13 Andrzej Maciaszek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki