REKLAMA

MRPiPS: samorządy łatwiej zatrudnią dziennych opiekunów

2018-06-18 16:52
publikacja
2018-06-18 16:52

Zastąpienie konkursów ofert łatwiejszymi do przeprowadzenia naborami może zwiększyć zainteresowanie samorządów i instytucji publicznych zatrudnianiem dziennych opiekunów - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MRPiPS: samorządy łatwiej zatrudnią dziennych opiekunów
MRPiPS: samorządy łatwiej zatrudnią dziennych opiekunów
/ YAY Foto

W połowie kwietnia MRPiPS ogłosiło przygotowanie zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt noweli, zamieszczony pod koniec kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zakłada m.in. zmiany w trybie zatrudniania dziennych opiekunów.

Jak przypomniał w poniedziałkowym komunikacie resort rodziny, konkursy ofert zastąpią otwarte i konkurencyjne nabory, co pozwoli sprawniej i szybciej wybierać dziennych opiekunów. W praktyce - jak podkreśliło ministerstwo - przy ich wyłanianiu będą stosowane takie same zasady jak przy wyborze pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze.

Resort liczy na to, że zastąpienie "skomplikowanych i czasochłonnych konkursów ofert łatwiejszymi do przeprowadzenia naborami może przełożyć się na większe zainteresowanie samorządów i instytucji publicznych zatrudnianiem dziennych opiekunów".

W myśl obowiązujących przepisów jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne wybierają dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Według MRPiPS takie rozwiązanie wiele samorządów ocenia "jako czasochłonne i zbiurokratyzowane".

Dzienni opiekunowie są jedną z form sprawowania opieki przewidzianą w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do domowych, zagwarantowanie mu właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, a także prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a gdy w grupie jest dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem. Jeśli co najmniej jedno z rodziców sprawuje opiekę nad dziećmi wraz z dziennym opiekunem, a pozostali rodzice wyrażą na to zgodę, w grupie może przebywać maksymalnie ośmioro dzieci, a gdy w grupie jest dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie pięcioro.

Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek albo zatrudniana - na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług - przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne, a także przez osoby fizyczne bądź osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W całej Polsce opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat sprawowało w 2017 roku 1030 dziennych opiekunów. Najwięcej było ich w województwach mazowieckim (347), wielkopolskim (159) i pomorskim (155), a najmniej w województwach zachodniopomorskim (8), podlaskim (6) i lubelskim (2). Jedynym regionem bez dziennych opiekunów było województwo podkarpackie.

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ wus/

Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Samorządy i regiony

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki