REKLAMA

MOVIE GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Movie Games S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.

2021-06-30 18:41
publikacja
2021-06-30 18:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
MOVIE GAMES S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Movie Games S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Movie Games S.A. przekazuje poniżej dane akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r., na którym to zgromadzeniu było wykonywanych 415 089 (16,13 % udziału w ogólnej liczbie głosów) głosów z posiadanych akcji.

Mateusz Wcześniak, któremu przysługiwało 414 989 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 99,96% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r. i które stanowią 16,13% udziału w ogólnej liczbie głosów.



MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Mateusz Wcześniak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki