25,8000 zł
1,38% 0,3500 zł
Movie Games SA (MOV)

Komunikaty spółki - MOVIEGAMES

Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
Zmiana stanu aktywów
Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r.
Korekta raportu bieżącego EBI nr 19/2022
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Zawarcie przez Emitenta umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
Raport kwartalny Movie Games S.A. za I kwartał 2022 r.
Złożenie przez Emitenta prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego
Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego Movie Games Spółka Akcyjna
Powołanie Członków Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Movie Games S.A. w dniu 19 kwietnia 2022 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta przez Walne Zgromadzenie
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Movie Games S.A. w dniu 19 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzenie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta przez Walne Zgromadzenie
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.