REKLAMA

MOVIE GAMES S.A.: Podpisanie porozumienia w sprawie podstawowych warunków współpracy w sprawie połączenia spółki True Games S.A. z grupy kapitałowej Emitenta wraz z K&K Herbal Poland S.A.

2021-01-13 18:31
publikacja
2021-01-13 18:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-13
Skrócona nazwa emitenta
MOVIE GAMES S.A.
Temat
Podpisanie porozumienia w sprawie podstawowych warunków współpracy w sprawie połączenia spółki True Games S.A. z grupy kapitałowej Emitenta wraz z K&K Herbal Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Movie Games S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2021 w sprawie złożenia przez Emitenta wobec K&K Herbal Poland S.A. zaproszenia do podjęcia negocjacji oraz 2/2021 w sprawie podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia spółki z grupy Emitenta wraz z K&K Herbal Poland S.A., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z K&K Herbal Poland S.A. („KK Herbal”) podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia K&K Herbal wraz ze spółką z grupy kapitałowej Emitenta- True Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Termsheet”).
Zawarty Termsheet obejmuje m.in. ustalenia dotyczące przystąpienia do rozmów w celu zawarcia umowy inwestycyjnej regulującej podstawowe warunki połączenia zgodnie z treścią art. 492 ust. 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku True Games S.A. jako spółki przejmowanej na KK Herbal jako spółki przejmującej za akcje, które KK Herbal wyda akcjonariuszom True Games S.A. jako nowe akcje zgodnie z wyceną dokonaną w toku procedury połączenia.
Zgodnie z Termsheet podstawowymi warunkami, które umożliwią realizację procesu będą m.in.:
- złożenie przez KKHerbal oraz True Games S.A. oświadczeń dotyczących wyemitowanych przez nie akcji;
- przeprowadzenie badania stanu prawnego i finansowego KKHerbal, które nie wykaże okoliczności, które w opinii True Games S.A. oraz Emitenta uniemożliwią wykonanie umowy inwestycyjnej;
- przeprowadzenie badania stanu prawnego i finansowego True Games S.A., które nie wykaże okoliczności, które w opinii KKHerbal uniemożliwią wykonanie umowy inwestycyjnej;
- wyrażenie przez organy łączonych podmiotów stosownych zgód korporacyjnych oraz złożenie stosownych oświadczeń i sprawozdań, związanych z realizacją procesu połączenia.
Spółki mogą określić inny sposób realizacji procesu, objętego przedmiotem współpracy w umowie inwestycyjnej, o ile będzie realizował te same założenia biznesowe i będzie korzystny dla akcjonariuszy łączonych podmiotów.

Emitent, o dalszych szczegółach związanych trwającym procesem, będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-13 Mateusz Wcześniak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki