REKLAMA

MOSTALWAR: Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN SA

2021-07-28 10:42
publikacja
2021-07-28 10:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Emitent") informuje, że 28 lipca 2021 r. Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. ("Lider") oraz Mostostal Płock S.A. ("Partner") - spółka zależna Emitenta (48,69% akcji, 53,10% głosów na WZ) zawarło z PERN S.A. ("Zamawiający") umowę o wartości 258,95 mln zł brutto na realizację następujących zadań: "Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach", "Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej", "Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu".

„Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach”
• Wartość: 105,53 mln PLN brutto
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 31,31%
„Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”
• Wartość: 109,45 mln PLN brutto
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 31,26%
„Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu”
• Wartość: 43,97 mln PLN brutto.
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 35,76%

Główne postanowienia umowy:
• Termin realizacji: 50 tygodni
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 20% wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-28 Carlos Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-07-28 Marcin Kondraszuk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki