REKLAMA

MO-BRUK S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku równoległym

2020-11-19 20:34
publikacja
2020-11-19 20:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-19
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku równoległym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 896/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.
Zgodnie z powyższą uchwałą:
1) 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz łącznej wartości nominalnej 12.279.360,00 PLN („Akcje Serii B”) zostało dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku równoległym prowadzonym przez GPW;
2) Akcje Serii B zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym prowadzonym przez GPW z dniem 23 listopada 2020 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 listopada 2020 roku rejestracji Akcji Serii B i oznaczenia ich kodem ISIN PLMOBRK00013.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2020-11-19 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki