REKLAMA

MFO S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

2019-12-06 09:19
publikacja
2019-12-06 09:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Santander_Fundusze_Inwestycyjne_zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-06
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki MFO S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2019 r. otrzymał od Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Santander PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwanych Funduszami) zawiadomienie, że w wyniku nabyć akcji w dniu 28 listopada 2019 r., wymienione Fundusze stały się łącznie posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej MFO S.A.
W dniu 28 listopada 2019 roku w posiadaniu Funduszy znajdowało się łącznie 396 364 akcji, co stanowi 6,00% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 396 364 głosów, co stanowi 5,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki MFO S.A.
Zawiadomienie znajduje się w załączeniu.


Załączniki
Plik Opis
Santander Fundusze Inwestycyjne_zawiadomienie.pdfSantander Fundusze Inwestycyjne_zawiadomienie.pdf zawiadomienie o nabyciu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-06 Jakub Czerwiński Członek zarządu
2019-12-06 Renata Zdzieszyńska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki