REKLAMA

MFO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2023 roku

2023-06-21 13:17
publikacja
2023-06-21 13:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-21
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że akcjonariuszami zarejestrowanymi na liście obecności akcjonariuszy, posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2023 roku, byli:
1. Tomasz Mirski – któremu przysługiwało 2.618.760 głosów z 2.093.760 posiadanych akcji, co stanowiło 43,24% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 34,31% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2. Marek Mirski – któremu przysługiwało 2.507.247 głosów z 2.007.247 posiadanych akcji, co stanowiło 41,40% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 32,85% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - któremu przysługiwało 306.123 głosów z 306.123 posiadanych akcji, co stanowiło 5,05% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 4,01% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-21 Jakub Czerwiński Członek zarządu
2023-06-21 Renata Zdzieszyńska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki