REKLAMA

MEDGALIC: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. w dniu 30.09.2019 roku

2019-09-30 18:32
publikacja
2019-09-30 18:32
Zarząd Spółki MED-GALICJA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.09.2019 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ze względu na okoliczność braku pełnego składu Zarządu po rezygnacji Prezesa Zarządu odstąpiło od głosowania nad Uchwałą nr 3 ze względu na okoliczność braku kandydatów do Zarządu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie głosowało nad Uchwałą nr 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ze względu na okoliczność braku pełnego składu Rady Nadzorczej od października i listopada 2018 roku oraz braku członków Rady nadzorczej od lutego 2019 roku odstąpiło od głosowania nad Uchwałą nr 4. Ze względu na okoliczność braku kandydatów do Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie głosowało nad Uchwałą nr 4.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki