REKLAMA
BADANIE BANKIER.PL

MEDARD: Informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect.

2021-10-29 15:46
publikacja
2021-10-29 15:46
Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że z powodu zaistnienia problemów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej, Spółka naruszyła przepisy Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie terminów publikacji raportów okresowych określonych harmonogramem opublikowanym w formie raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.
Celem Zarządu Spółki jest usunięcie zaistniałych naruszeń i niezwłocznie opublikowanie wszystkich zaległych raportów okresowych.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji zaległych raportów okresowych: raportu rocznego za 2020 r. w dniu 5 listopada 2021 r. i raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r. w dniu 10 listopada 2021 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dołoży wszelkiej staranności, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.
Termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. pozostaje bez zmian i jest przewidziany na dzień 12 listopada 2021 r.
Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Załączniki
20211029_154614_0000137124_0000135684.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki