0,5500 zł
-8,33% -0,0500 zł
Medard SA (MRD)

Akcjonariat - MEDARD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 227 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 2 232 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 559 816
Liczba głosów na WZA: 2 232 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,88%
Kapitał akcyjny: 223 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 559 816
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,12%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Medard Finance sp. z o.o. 943 020 (42,25%) 943 020 (42,32%) 2017-08-10 -
Midven sp. z o.o. 431 600 (19,33%) 431 600 (19,36%) 2020-11-06 AAS
Szulc Robert NWZ 185 196 (8,29%) 185 196 (8,31%) 2017-09-05 -
Medard SA 3 765 (0,16%) 3 765 (0,00%) 2014-07-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-11 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-22
seria B - subskrypcja prywatna 2011-05-24 116 000
800 400,00
0,10 6,90 1 116 000
111 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-12 1 116 000
0,10 2 232 000
223 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-20
zmiana firmy z Veniti SA na Boomerang SA 2015-11-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-19
seria D1 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-11-17 89 280
8 928,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D2 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2015-11-17 89 280
8 928,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D3 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2015-11-17 89 280
8 928,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Boomerang SA na Medard SA 2017-09-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
EQT Capital Ltd. 0 (-431 600) 0,00 (-19,34) 0 (-431 600) 0,00 (-19,37) 2020-11-06
Krawczyk Jan 77 200 (-74 508) 3,46 (-3,34) 77 200 (-74 508) 3,46 (-3,35) 2020-09-18
EQT Capital Ltd. 431 600 (321 600) 19,34 (14,41) 431 600 (321 600) 19,37 (14,43) 2019-04-15
Arts Alliance SA 0 (-390 600) 0,00 (-17,50) 0 (-390 600) 0,00 (-17,53) 2019-04-15
EQT Capital Ltd. 110 000 (-7 184) 4,93 (-0,32) 110 000 (-7 184) 4,94 (-0,32) 2017-12-08
Szulc Robert ZWZ 176 700 (-32 300) 7,92 (-1,44) 176 700 (-32 300) 7,93 (-1,45) 2017-08-29
EQT Capital Ltd. 117 184 5,25 117 184 5,26 2017-08-09
Argentum Capital LLC 0 (-1 418 500) 0,00 (-63,55) 0 (-1 418 500) 0,00 (-63,66) 2017-08-09
Arts Alliance SA 390 600 17,50 390 600 17,53 2017-08-08
Szulc Robert ZWZ 209 000 (30 712) 9,36 (1,37) 209 000 (30 712) 9,38 (1,38) 2017-06-20
Szulc Robert ZWZ 178 288 (21 700) 7,99 (0,97) 178 288 (21 700) 8,00 (0,97) 2016-06-30
Krawczyk Jan 151 708 (57 949) 6,80 (2,80) 151 708 (57 949) 6,81 (2,81) 2016-03-23
Szymański Maciej 0 (-336 500) 0,00 (-15,07) 0 (-336 500) 0,00 (-15,10) 2016-01-26
Szulc Robert 156 588 (32 925) 7,02 (1,48) 156 588 (32 925) 7,03 (1,48) 2016-01-26
Argentum Capital LLC 1 418 500 (302 500) 63,55 (13,55) 1 418 500 (302 500) 63,66 (13,58) 2016-01-26
Szulc Robert 123 663 5,54 123 663 5,55 2016-01-12
Szymański Maciej 336 500 (-222 000) 15,07 (-9,95) 336 500 (-222 000) 15,10 (-9,96) 2015-12-23
Matulka Dariusz 111 000 (-111 500) 4,97 (-14,96) 111 000 (-111 500) 4,98 (-15,02) 2015-10-23
Krawczyk Jan 93 759 (18 282) 4,00 (0,62) 93 759 (18 282) 4,00 (0,62) 2015-10-22
Argentum Capital LLC 1 116 000 50,00 1 116 000 50,08 2015-10-21
ABS Investment ASI SA WZA 55 990 5,01 (2,51) 55 990 5,03 (2,52) 2015-06-12
ABS Investment ASI SA WZA 55 990 (-60) 2,50 (-2,52) 55 990 (-60) 2,51 (-2,51) 2015-06-12
Krzyżaniak Jacek 0 (-81 837) 0,00 (-7,33) 0 (-81 837) 0,00 (-7,35) 2015-05-29
Krawczyk Jan 75 477 3,38 (-3,38) 75 477 3,38 (-3,40) 2015-05-29
Krawczyk Jan 75 477 6,76 75 477 6,78 2015-05-29
Matulka Dariusz 222 500 19,93 (9,97) 222 500 20,00 (10,02) 2015-04-10
Matulka Dariusz 222 500 (-3 510) 9,96 (-10,29) 222 500 (-3 510) 9,98 (-10,34) 2015-04-10
Matulka Dariusz 226 010 (-55 700) 20,25 (-4,99) 226 010 (-55 700) 20,32 (-5,00) 2015-04-09
Matulka Dariusz 281 710 (-55 790) 25,24 (-5,00) 281 710 (-55 790) 25,32 (-5,02) 2015-04-09
Krzyżaniak Jacek 81 837 7,33 81 837 7,35 2015-03-03
Szymański Maciej 558 500 25,02 (-25,02) 558 500 25,06 (-25,15) 2014-12-18
Szymański Maciej 558 500 (113 500) 50,04 (10,17) 558 500 (113 500) 50,21 (10,34) 2014-12-18
Matulka Dariusz 337 500 (-112 500) 30,24 (-10,08) 337 500 (-112 500) 30,34 (-9,98) 2014-12-18
Medard SA 3 765 (100) 0,33 (0,01) 3 765 (100) 0,00 2014-07-29
Medard SA 3 665 (100) 0,32 (0,01) 3 665 (100) 0,00 2014-07-28
Medard SA 3 565 (100) 0,31 3 565 (100) 0,00 2014-07-25
Medard SA 3 465 (100) 0,31 (0,01) 3 465 (100) 0,00 2014-07-24
Medard SA 3 365 (100) 0,30 (0,01) 3 365 (100) 0,00 2014-07-22
Medard SA 3 265 (100) 0,29 (0,01) 3 265 (100) 0,00 2014-07-21
Medard SA 3 165 (100) 0,28 (0,01) 3 165 (100) 0,00 2014-07-18
Medard SA 3 065 (100) 0,27 (0,01) 3 065 (100) 0,00 2014-07-17
Medard SA 2 965 (100) 0,26 (0,01) 2 965 (100) 0,00 2014-07-16
Medard SA 2 865 (100) 0,25 (0,01) 2 865 (100) 0,00 2014-07-15
Medard SA 2 765 (100) 0,24 (0,01) 2 765 (100) 0,00 2014-07-14
Medard SA 2 665 (100) 0,23 (0,01) 2 665 (100) 0,00 2014-07-11
Medard SA 2 565 (100) 0,22 2 565 (100) 0,00 2014-07-10
Medard SA 2 465 (100) 0,22 (0,01) 2 465 (100) 0,00 2014-07-09
Medard SA 2 365 (100) 0,21 (0,01) 2 365 (100) 0,00 2014-07-08
Medard SA 2 265 (120) 0,20 (0,01) 2 265 (120) 0,00 2014-07-07
Medard SA 2 145 (100) 0,19 (0,01) 2 145 (100) 0,00 2014-07-04
Medard SA 2 045 (100) 0,18 (0,01) 2 045 (100) 0,00 2014-07-03
Medard SA 1 945 (100) 0,17 (0,01) 1 945 (100) 0,00 2014-07-02
Medard SA 1 845 (100) 0,16 (0,01) 1 845 (100) 0,00 2014-07-01
Medard SA 1 745 (100) 0,15 (0,01) 1 745 (100) 0,00 2014-06-30
Medard SA 1 645 (100) 0,14 (0,01) 1 645 (100) 0,00 2014-06-27
Medard SA 1 545 (100) 0,13 (0,01) 1 545 (100) 0,00 2014-06-26
Medard SA 1 445 (100) 0,12 1 445 (100) 0,00 2014-06-24
Medard SA 1 345 (100) 0,12 (0,01) 1 345 (100) 0,00 2014-06-23
Medard SA 1 245 (-602 755) 0,11 (-54,01) 1 245 (-602 755) 0,00 2014-06-18
Medard SA 604 000 (603 487) 54,12 (54,08) 604 000 (603 487) 0,00 2014-06-10
Medard SA 513 (266) 0,04 (0,02) 513 (266) 0,00 2014-06-09
Medard SA 247 (74) 0,02 (0,01) 247 (74) 0,00 2014-06-02
Medard SA 173 (38) 0,01 173 (38) 0,00 2014-03-04
Medard SA 135 (36) 0,01 (0,01) 135 (36) 0,00 2014-03-03
Medard SA 99 (35) 0,00 99 (35) 0,00 2014-02-28
Medard SA 64 (34) 0,00 64 (34) 0,00 2014-02-27
Medard SA 30 0,00 30 0,00 2014-02-26
Matulka Dariusz 450 000 (5 000) 40,32 (0,45) 450 000 (5 000) 40,32 (0,45) 2013-12-13
Szymański Maciej 445 000 (-27 500) 39,87 (-2,46) 445 000 (-27 500) 39,87 (-2,46) 2013-05-15
Matulka Dariusz 445 000 (-27 500) 39,87 (-2,46) 445 000 (-27 500) 39,87 (-2,46) 2013-05-15
ABS Investment ASI SA 56 050 5,02 56 050 5,02 2013-05-15
Szymański Maciej 472 500 (142 500) 42,33 (12,77) 472 500 (142 500) 42,33 (12,77) 2012-04-05
Matulka Dariusz 472 500 (142 500) 42,33 (12,77) 472 500 (142 500) 42,33 (12,77) 2012-04-05
2E Investments Ltd. 55 000 (-285 000) 4,92 (-25,54) 55 000 (-285 000) 4,92 (-25,54) 2012-04-05
Adamowicz Jakub 0 (-340 000) 0,00 (-30,46) 0 (-340 000) 0,00 (-30,46) 2011-12-30
2E Investments Ltd. 340 000 30,46 340 000 30,46 2011-12-30
Szymański Maciej 330 000 29,56 330 000 29,56 2011-10-21
Matulka Dariusz 330 000 29,56 330 000 29,56 2011-10-21
Adamowicz Jakub 340 000 30,46 340 000 30,46 2011-10-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.