REKLAMA

MCI CAPITAL ASI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

2023-01-10 18:12
publikacja
2023-01-10 18:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_MCI_Capital_ASI_S.A._TC_EO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_MCI_Capital_ASI_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
03_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_MCI_Capital_ASI_S.A._za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
04_Raport_bieglego_z_badania_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
05_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_TC_EO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
06_Uchwala_Zarzadu_MCI_Capital_ASI_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
07_Uchwala_Rady_Nadzorczej_MCI_Capital_ASI_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
08_Wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
09_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-10
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 7 lutego 2023 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok.
8. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
3) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.
4) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
5) Informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki.
6) Uchwałę Zarządu MCI Capital ASI S.A.
7) Uchwałę Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.
8) Wzór pełnomocnictwa.
9) Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
01_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A._TC_EO.pdf01_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A._TC_EO.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
02_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdf02_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
03_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021.pdf03_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok
04_Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021.pdf04_Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
05_Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia_TC_EO.pdf05_Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia_TC_EO.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki
06_Uchwała Zarządu MCI Capital ASI S.A..pdf06_Uchwała Zarządu MCI Capital ASI S.A..pdf Uchwała Zarządu MCI Capital ASI S.A
07_Uchwała Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A..pdf07_Uchwała Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A..pdf Uchwała Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.
08_Wzór pełnomocnictwa.pdf08_Wzór pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa
09_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf09_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-10 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2023-01-10 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki