REKLAMA

MARKA: Zwołanie ZWZA na dzień 25 czerwca 2021 roku.

2021-05-28 11:55
publikacja
2021-05-28 11:55
Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok („Spółka”), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358994, wysokość kapitału zakładowego: 4.032.286,00 PLN - wpłacony w całości, NIP: 542-297-18-17, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 25 czerwca 2021 roku, o godzinie 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok.
Pełna treść ogłoszenia i dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki w załączeniu.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20210528_115550_0000133883_0000130504.pdf
20210528_115550_0000133883_0000130505.pdf
20210528_115550_0000133883_0000130506.pdf
20210528_115550_0000133883_0000130507.pdf
20210528_115550_0000133883_0000130508.pdf
20210528_115550_0000133883_0000130509.pdf
20210528_115550_0000133883_0000130510.pdf
20210528_115550_0000133883_0000130511.pdf
20210528_115550_0000133883_0000130512.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki