0,5200 zł
13,04% 0,0600 zł
MARKA SA (MRK)

Akcjonariat - MARKA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 096 788,72 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 4 032 286 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 508 326
Liczba głosów na WZA: 4 842 286 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,01%
Kapitał akcyjny: 4 032 286,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 059 126
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,83%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kowalczyk Dariusz 1 089 657 (27,02%) 1 089 657 (22,50%) 2016-02-29 ACG
Kruszewska Justyna 672 451 (16,68%) 672 451 (13,89%) 2021-02-12 -
Asdex sp. z o.o. 481 079 (11,93%) 481 079 (9,94%) 2016-02-29 -
Konopka Jarosław 463 800 (11,00%) 577 200 (11,00%) 2013-12-20 -
Jaszczuk Krzysztof 285 179 (7,07%) 430 979 (8,90%) 2021-02-12 -
Grabowski Krzysztof 271 600 (6,73%) 417 400 (8,61%) 2012-12-06 -
Bołtuć Piotr ZWZ 244 560 (6,07%) 390 360 (8,06%) 2017-06-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
postępowanie sanacyjne

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-18
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-06-10 810 000
810 000,00
1,00 1,00 810 000
810 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-18
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-06-10 810 000
810 000,00
1,00 1,00 1 620 000
1 620 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-18
seria C - subskrypcja prywatna 2011-04-19 694 286
6 179 145,40
1,00 8,90 2 314 286
2 314 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-07
seria D - subskrypcja prywatna 2013-09-05 675 000
2 531 250,00
1,00 3,75 2 989 286
2 989 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-18
seria E - subskrypcja prywatna 2013-11-21 1 043 000
3 911 250,00
1,00 3,75 4 032 286
4 032 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Jaszczuk Krzysztof 285 179 (-4 845) 7,07 (-0,12) 430 979 (-4 845) 8,90 (-0,10) 2021-02-12
Kruszewska Justyna 484 699 12,02 484 699 10,01 2018-08-17
Kruszewska Franciszka 0 (-359 719) 0,00 (-8,92) 0 (-359 719) 0,00 (-7,43) 2018-08-17
Fund Management Services sp. z o.o. 98 799 (-153 001) 2,45 (-3,79) 98 799 (-153 001) 2,04 (-3,16) 2017-09-29
Kruszewska Franciszka 359 719 8,92 359 719 7,43 2017-09-25
Matys Leszek SA-Q2 2016 178 962 4,44 (0,44) 292 362 6,04 (0,04) 2016-08-12
Matys Leszek 178 962 (-47 838) 4,00 (-10,00) 292 362 (-47 838) 6,00 (-8,00) 2016-08-12
Bołtuć Piotr 239 910 (-3 852) 5,95 (-0,09) 385 710 (141 948) 7,97 (2,94) 2016-08-12
Dariusz Kowalczyk SKA 0 (-962 159) 0,00 (-23,86) 0 (-962 159) 0,00 (-19,86) 2016-02-29
Fund Management Services sp. z o.o. 251 800 6,24 251 800 5,20 2015-10-07
AgioFunds TFI SA przez fundusze inwestycyjne 0 (-251 800) 0,00 (-6,24) 0 (-251 800) 0,00 (-5,20) 2015-10-01
Polapart sp. z o.o. 150 370 (-249 630) 3,72 (-9,66) 150 370 (-249 630) 3,10 (-7,42) 2015-04-16
AgioFunds TFI SA przez fundusze inwestycyjne 251 800 6,24 251 800 5,20 2015-04-16
Jaszczuk Krzysztof 290 024 (-1 576) 7,19 (-10,80) 435 824 (-1 576) 9,00 (-8,99) 2013-12-23
Kowalczyk Dariusz 558 577 (-50 000) 13,85 (-1,24) 558 577 (-50 000) 11,53 (-1,03) 2013-12-20
Kowalczyk Dariusz WZA 608 577 (-262 582) 15,09 (-6,51) 608 577 (-262 582) 12,56 (-5,43) 2013-12-20
Kowalczyk Dariusz 871 159 (434 582) 21,60 (2,74) 871 159 (321 182) 17,99 (0,39) 2013-12-16
Konopka Jarosław 463 800 (224 000) 11,50 (3,48) 577 200 (224 000) 11,92 (2,63) 2013-12-16
Bołtuć Piotr 243 762 6,04 243 762 (-145 800) 5,03 (-3,01) 2013-12-16
Bołtuć Piotr 243 762 (3 852) 6,04 (0,09) 389 562 (149 652) 8,04 (3,09) 2013-12-16
Bołtuć Piotr 239 910 (-51 730) 5,95 (-1,28) 239 910 (-197 530) 4,95 (-4,08) 2013-12-16
Dariusz Kowalczyk SKA WZA 962 159 (91 000) 23,86 (2,26) 962 159 (91 000) 19,86 (1,87) 2013-12-12
Dariusz Kowalczyk SKA 871 159 (697 000) 21,60 (17,29) 871 159 (697 000) 17,99 (14,40) 2013-12-12
Dariusz Kowalczyk SKA 174 159 4,31 174 159 3,59 2013-12-11
Polapart sp. z o.o. 400 000 13,38 (3,47) 400 000 10,52 (2,26) 2013-09-11
Polapart sp. z o.o. 400 000 9,91 400 000 8,26 2013-09-11
Grabowski Krzysztof 271 600 9,08 (-2,65) 417 400 10,98 (-2,37) 2012-12-06
Grabowski Krzysztof 271 600 (-20 000) 11,73 (-6,26) 417 400 (-20 000) 13,35 (-4,64) 2012-12-06
Kowalczyk Dariusz 436 577 18,86 (4,26) 549 977 17,60 (3,13) 2012-08-14
Kowalczyk Dariusz 436 577 14,60 (3,78) 549 977 14,47 (3,12) 2012-08-14
Kowalczyk Dariusz 436 577 (11 777) 10,82 (-7,53) 549 977 (11 777) 11,35 (-5,87) 2012-08-14
Bołtuć Piotr 291 640 7,23 (-5,37) 437 440 9,03 (-4,97) 2012-08-14
Bołtuć Piotr 291 640 12,60 (2,85) 437 440 14,00 (2,49) 2012-08-14
Bołtuć Piotr 291 640 (40) 9,75 (-8,24) 437 440 (40) 11,51 (-6,48) 2012-08-14
Kowalczyk Dariusz 424 800 (198 000) 18,35 (4,35) 538 200 (198 000) 17,22 (3,22) 2011-09-30
Konopka Jarosław 239 800 8,02 (2,08) 353 200 9,29 (2,00) 2011-09-30
Konopka Jarosław 239 800 5,94 (-4,42) 353 200 7,29 (-4,01) 2011-09-30
Konopka Jarosław 239 800 (13 000) 10,36 (-3,64) 353 200 (13 000) 11,30 (-2,70) 2011-09-30
Szpuda Krzysztof 64 800 4,00 (1,21) 97 200 4,00 (0,89) 2011-08-09
Szpuda Krzysztof 64 800 2,79 (0,63) 97 200 3,11 (0,56) 2011-08-09
Szpuda Krzysztof 64 800 2,16 (0,56) 97 200 2,55 (0,55) 2011-08-09
Szpuda Krzysztof 64 800 1,60 97 200 2,00 2011-08-09
Matys Leszek 226 800 14,00 (4,20) 340 200 14,00 (3,12) 2011-08-09
Matys Leszek 226 800 9,80 (2,22) 340 200 10,88 (1,93) 2011-08-09
Matys Leszek 226 800 7,58 (1,96) 340 200 8,95 (1,93) 2011-08-09
Matys Leszek 226 800 5,62 340 200 7,02 2011-08-09
Kowalczyk Dariusz 226 800 14,00 (4,20) 340 200 14,00 (3,12) 2011-08-09
Kowalczyk Dariusz 226 800 9,80 340 200 10,88 2011-08-09
Konopka Jarosław 226 800 14,00 (4,20) 340 200 14,00 (3,12) 2011-08-09
Konopka Jarosław 226 800 9,80 340 200 10,88 2011-08-09
Jaszczuk Krzysztof 291 600 17,99 (5,39) 437 400 17,99 (3,99) 2011-08-09
Jaszczuk Krzysztof 291 600 12,60 (2,85) 437 400 14,00 (2,49) 2011-08-09
Jaszczuk Krzysztof 291 600 9,75 (2,52) 437 400 11,51 (2,48) 2011-08-09
Jaszczuk Krzysztof 291 600 7,23 437 400 9,03 2011-08-09
Grabowski Krzysztof 291 600 17,99 (5,39) 437 400 17,99 (3,99) 2011-08-09
Grabowski Krzysztof 291 600 12,60 437 400 14,00 2011-08-09
Bołtuć Piotr 291 600 17,99 (5,39) 437 400 17,99 (3,99) 2011-08-09
Bołtuć Piotr 291 600 12,60 437 400 14,00 2011-08-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.