REKLAMA

M.W. TRADE: Uchwały ZWZA podjęte 25.05.2021 r.

2021-05-25 13:15
publikacja
2021-05-25 13:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_ZWZA_25.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Uchwały ZWZA podjęte 25.05.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA), które odbyło się 25 maja 2021 roku.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad ZWZA, wszystkie objęte porządkiem obrad uchwały zostały podjęte, nie wniesiono żadnego sprzeciwu, nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Uchwały ZWZA 25.05.2021.pdfUchwały ZWZA 25.05.2021.pdf Uchwały ZWZA 25.05.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2021-05-25 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki