REKLAMA

Longterm Games S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących wartość zapasów

2023-02-13 18:07
publikacja
2023-02-13 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-13
Skrócona nazwa emitenta
Longterm Games S.A.
Temat
Dokonanie odpisów aktualizujących wartość zapasów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Longterm Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, w konsekwencji przeprowadzenia szczegółowej analizy dotyczącej perspektyw sprzedażowych gry „Space Tail: Every Journey Leads Home”, podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2022 r. odpisu aktualizującego wartość zapasów, w których ujęte zostały poniesione nakłady na grę.

Decyzja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość zapasów została poprzedzona analizą sprzedaży gry „Space Tail: Every Journey Leads Home”, która wskazuje na istotne ryzyko nieosiągnięcia zwrotu
z poniesionych nakładów na produkcję gry z uwagi na niesatysfakcjonujący poziom sprzedaży. Wobec powyższego w raporcie za IV kwartał 2022 r. w rachunku zysków i strat w pozostałych kosztach operacyjnych zostanie ujęta kwota 2 889 402,89 zł odzwierciedlająca aktualizację wartości aktywów niefinansowych w związku z dokonanym odpisem. Kwota odpisu aktualizującego będzie miała negatywny wpływ na wynik netto Spółki w 2022 r. oraz wartość kapitałów własnych na koniec 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, że jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 r. będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty mogą ulec zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-13 Adrian Przybylski Wiceprezes Zarządu Adrian Przybylski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki