REKLAMA

LETUS CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia praw do wynalazku

2023-02-20 23:14
publikacja
2023-02-20 23:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-20
Skrócona nazwa emitenta
LETUS CAPITAL S.A.
Temat
Zawarcie umowy przeniesienia praw do wynalazku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Letus Capital S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 lutego 2023 r. zawarł Umowę przeniesienia praw własności do wynalazku pod roboczym tytułem IFO2020 (dalej „Umowa”), o którym mowa w komunikacie ESPI nr 20/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz 15/2022 z dnia 13 września 2022 r.

Zgodnie z treścią Umowy Wynalazcy przenieśli na Spółkę (dalej: Strony) udział wynoszący 1% w prawie własności wynalazku. Cena za nabycie udziału w prawie własności wynalazku będzie wynosiła 1% wartości wynalazku od określonej przez biegłego rzeczoznawcę wyceny. Spółka jest również zobowiązana do ponoszenia kosztów ochrony prawnej wynalazku (opłat okresowych). Zawarcie niniejszej Umowy oznacza, że dysponowanie w przyszłości patentem na Wynalazek będzie wymagało zgody wszystkich współwłaścicieli patentu, w tym Emitenta.

Emitent informuje, że komercjalizacja Wynalazku nastąpi na podstawie odrębnej umowy, którą Strony planują zawrzeć w przyszłości. Emitent publikuje niniejszy komunikat, ponieważ ocenia, że komercjalizacja i produkcja drona IFO2020 może w przyszłości istotnie wpłynąć na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-20 Tomasz Andrzejczak prezes zarządu Tomasz Andrzejczak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki