REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA: Rejestracja przez Sąd zmian statutu Spółki

2021-05-06 08:54
publikacja
2021-05-06 08:54
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 kwietnia 2021 roku dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 8 lutego 2021 roku uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (na podstawie upoważnienia zawartego w § 3a ust. 1 Statutu Spółki).

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.065.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 1.085.000,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Zarejestrowane zmiany Statutu obejmują:

1.zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki

poprzednie brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

1.„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
b.21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
c.10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
d.10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
e.1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
f.4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
g.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
h.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda. ”

nowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

1.„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.085.000 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
b.21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
c.10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
d.10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
e.1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
f.4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
g.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
h.20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
i.2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20210506_085405_0000133126_0000129232.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki