REKLAMA

LARQ S.A.: otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

2021-04-07 12:51
publikacja
2021-04-07 12:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wygasniecie-porozumienie-drugie-larq-2021-04-02.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2021 z 11 stycznia 2021 r., 3/2021 z 14 stycznia 2021 r. oraz 12/2021 z 31 marca 2021 r. zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Larq”) informuje, iż 6 kwietnia 2021 r. otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”), złożone przez Pawła Orłowskiego stosownie do regulacji art. 87 ust. 1a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.).
W Zawiadomieniu Paweł Orłowski, działając jako jedna ze stron porozumienia akcjonariuszy, wskazał, że 31 marca 2021 r. nastąpiło wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy zawartego 10 stycznia 2021 r.

Pełna treść Zawiadomienia (wraz ze stanem posiadania poszczególnych stron porozumienia akcjonariuszy ujętym rozdzielnie) stanowi załącznik do raportu.
Załączniki
Plik Opis
wygasniecie-porozumienie-drugie-larq-2021-04-02.pdfwygasniecie-porozumienie-drugie-larq-2021-04-02.pdf Załącznik do Raportu Bieżącego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-07 Wojciech Byj Prezes Zarządu Wojciech Byj
2021-04-07 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki