REKLAMA

LARK: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2021, dot. członków Rady Nadzorczej

2021-04-15 18:43
publikacja
2021-04-15 18:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
LARK
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2021, dot. członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Uzupełniając Raport Bieżący 4/2021 Spółka wskazuje co następuje:

Pani Agata Piechocka- posiada wykształcenie średnie. W zakresie funkcji w organach spółek Pani Agata Piechocka była powoływana na stanowiska: Prezesa Zarządu spółki Siedziba sp. z o.o., czy Prezesa Zarządu spółki Trinity Media S.A. Dodatkowo Pani Agata Piechocka sprawowała funkcję członka Rady Nadzorczej w takich spółkach jak Lark Europe S.A., Telestar S.A., czy też Trinity Media S.A.

Pani Agata Piechocka:
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej Lark.pl jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
• nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Pan Marek Południkiewicz - posiada wykształcenie średnie od wielu lat związany z branżą telekomunikacyjną. W okresie od 2006 r. pełnił funkcje osoby zarządzającej i nadzorującej w spółkach zajmujących się działalnością telekomunikacyjną:
2006 – 2011 Prezes Zarządu MNI Telecom S.A.
2006 – 2008 Prezes Zarządu dataCOM S.A.
2007 – 2012 Wiceprezes Zarządu MNI Mobile S.A.
2009 – 2010 Prezes Zarządu Neotel Communications Polska Sp. z o.o.
2009 – 2012 Prezes Zarządu Długie Rozmowy S.A
2009 – 2012 Członek Zarządu MNI S.A.
2009 – 2012 Członek Rady Nadzorczej Lark.pl S.A. _dawniej: MIT S.A._
2010 – 2012 Prezes Zarządu Mobile Entertainment Company Sp. z o.o.
2012 – 2014 Wiceprezes Zarządu Hyperion S.A.
2012 – 2018 Prezes Zarządu Telprojekt Sp. z o.o.
2016 –2017 Prezes Zarządu MNI Centrum Usług S.A.
oraz dodatkowo:
2013 – 2016 Członek Rady Nadzorczej Centrum Wspierania Badań i Rozwoju Technologii S.A. _dawniej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A._
2017 – 2018 Prezes Zarządu MNI S.A.

Pan Marek Południkiewicz:
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej Lark.pl jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
• nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Pani Beata Odżga – Szypulska ukończyła studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierunek – budownictwo.

Pani Beata Odżga Szypulska w zakresie życia zawodowym wykonywała czynności w zakresie sprawowanych funkcji jako: pełnomocnik Prezesa ds. Jakości w P.B. MAXBUD ABH we Wrocławiu, specjalisty ds. handlowych w Eurovia Polska Oddział Inżynierii Lądowej we Wrocławiu, Project Manager w Autovitamin s.r.o. i Krampitz Tanksystem GmbH, Dyrektora ds. Operacyjnych w Telprojekt Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Prezes Green Data Center sp. z o.o., Wiceprezesa, a następnie Prezesa Hyperion S.A., Wiceprezesa, a następnie Prezesa Hyperion sp. z o.o., Prezesa Zarządu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" sp. z o.o., Prezesa Zarządu Green Data Center sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej Lark Europe S.A., Członka Rady Nadzorczej Telestar S.A., Członka Rady Nadzorczej Lark.pl S.A, Członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A., Prezesa Zarządu Green Data Center sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do funkcji Prezesa Zarządu Telestar S.A., Prezesa Zarządu Neo Media S.A., Prezesa Zarządu Senise sp. z o.o.


Pani Beata Odżga – Szypulska:
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
• uczestniczy w spółkach Grupy Kapitałowej Lark.pl jako członek organu spółki kapitałowej - członek Rady Nadzorczej Lark Europe S.A. i Prezes Zarządu spółki Senise sp. z o.o.
• nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Pan Jerzy Południkiewicz – posiada wykształcenie średnie. Począwszy od 2006 r. pełnił funkcje zarządcze w spółkach o charakterze holdingowym oraz telekomunikacyjnym. Ponadto zasiadał również w radach nadzorczych spółek z branży turystycznej a także oferujących usługi telekomunikacyjne.
Pan Jerzy Południkiewicz Prezesem Zarządu takich spółek jak Mediaholding S.A., Com. Investment sp. z o.o., Mobile Entertainment Company sp. z o.o., a także Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach First Class S.A., czy też MNI Centrum Usług S.A.

Pan Jerzy Południkiewicz:
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej Lark.pl jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
• nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Pani Karolina Kocemba – jest adwokatem, doktorem prawa i partnerem w kancelarii Tomczak i Partnerzy. Odpowiedzialna za zespół Działu Finansowania Korporacji. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i w zagadnieniach dotyczących spółek giełdowych. Doradza przy procesach pozyskiwania i strukturyzacji finansowania. Ma doświadczenie we wprowadzaniu spółek na rynek GPW oraz na rynek New Connect. Specjalizuje się także w obsłudze grup kapitałowych o strukturze holdingowej. Prowadzi doradztwo przy realizacji projektów z zakresu fuzji i przejęć. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, doktor prawa oraz Członek Okręgowej Rady Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe:
1997 - wrzesień 2002 - Michał Tomczak Kancelaria Adwokacka w Warszawie - praca na stanowisku prawnika;
październik 2002 - do dnia dzisiejszego - partner w spółce Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka w Warszawie

Pani Karolina Kocemba sprawowała m.in. funkcje członka Rady Nadzorczej w spółkach MNI S.A., czy Lark.pl S.A.

Pani Karolina Kocemba:
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej Lark.pl jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
• nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki