REKLAMA
ZAGŁOSUJ

LARK: Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 25.03.2021 roku.

2021-03-26 09:42
publikacja
2021-03-26 09:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
LARK
Temat
Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 25.03.2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25.03.2021 roku, reprezentowanych było 8.155.000 akcji Emitenta, stanowiących 51,08% kapitału zakładowego spółki Lark.pl S.A.
Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5 % i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:
Akcjonariusz / ilość akcji / ilość głosów/ % głosów obecnych / % w ogólnej liczbie głosów
MNI S.A. / 8.155.000 / 8.155.000 / 100,00% / 51,08% /


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-26 Andrzej Piechocki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki