WEBINAR

Kto otrzyma unijne miliony? Trwają prace nad kryteriami

2022-12-01 10:50
publikacja
2022-12-01 10:50

Nowa pula dotacji dla nowoczesnej gospodarki na lata 2021-2027 zbliża się wielkimi krokami. Nie dziwi więc, że na ostatniej prostej znajdują się prace nad kryteriami, które zdecydują o rozdaniu europejskich funduszy. Warto przyjrzeć się im wcześniej, by zyskać lepszą pozycję w wyścigu o euro. 

Kto otrzyma unijne miliony? Trwają prace nad kryteriami
Kto otrzyma unijne miliony? Trwają prace nad kryteriami
fot. Mimmo Chianura / / Bridgeman Images – RDA

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój. Przewidywalny budżet to 7,9 mld euro (około 36 mld zł). Można więc spokojnie wystartować po kawałek unijnego tortu.

Wśród głównych założeń FENG znajdują się: wsparcie całego procesu B+R, wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju, współpraca z biznesem. Dwa moduły obowiązkowe: prace B+R i infrastruktura B+R są uzupełnione modułami, tj. wdrożenie innowacji, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja i kompetencje. W praktyce oznacza to, że w ramach jednego wniosku będzie można uwzględnić różne etapy wdrażania innowacji. Ułatwi to i składanie dokumentów, i ich weryfikację.

Przedsiębiorcy z niecierpliwością czekają na kryteria oceny projektów. W wakacje zostały one skierowane do konsultacji, po których zostaną ostatecznie zatwierdzone. Już teraz jednak warto przyjrzeć się choćby ich propozycjom, ponieważ dają one pewien wgląd w obszary zainteresowania UE. 

Kryteria zostały podzielone na trzy grupy:

 • obowiązkowe, a więc wspólne dla wszystkich modułów,
 • obowiązkowe dla poszczególnych modułów,
 • ratingujące, czyli oceniane punktowo. To one zdecydują o pozycji projektu na liście starających się o dotację. 

Co zrobić, by "wygrać" kryteria obowiązkowe? Przede wszystkim powinny się wpisywać w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, a więc KIS. Są to obszary lub branże określone jako kluczowe dla rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki. Jest ich 13:

 1. Zdrowe społeczeństwo, m.in. nowe produkty, diagnostyka i terapia chorób;
 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolnospożywczego i leśno - drzewnego, m.in. innowacyjne maszyny, działania zmniejszające negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko czy przetwórstwo płodów rolnych i produktów zwierzęcych;
 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska, tj. rozwój bioinformatyki, zaawansowane przetwarzanie biomasy;
 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, tj. smart grids i inteligentne sieci elektroenergetyczne, e-mobility czy energia z odpadów;
 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo, tj. rozwój aplikacji, zintegrowane projektowanie czy systemy energetyczne budynków;
 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, tj. systemy zarządzania transportem, proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponentów w środkach transportu;
 7. Gospodarka o zamkniętym obiegu, tj. maksymalizowanie wartości dodanej surowców/zasobów, materiałów i produktów i jednoczesne minimalizowanie wytwarzanych odpadów;
 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty tj. zastosowanie zaawansowanych materiałów w energii odnawialnej, tworzenie materiałów ultralekkich i ultrawytrzymałych;
 9. Elektronika i fotonika, tj. konstrukcja i materiały sensorów oraz detektorów, urządzenia dla fotowoltaiki;
 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno - komunikacyjne oraz geoinformacyjne, tj. technologie związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i udostępnianiem geoinformacji;
 11. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, tj. systemy sterowania, optymalizacja procesów;
 12. Inteligentne technologie kreacyjne tj. wzornictwo, gry, multimedia;
 13. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach rządowych

Drugim kryterium, na które szczególnie zwracają uwagę unijni urzędnicy, to spójność projektu. Najwyżej punktowany jest taki, którego moduły są nawzajem powiązane i dzięki temu zapewniają współdziałanie w ramach projektu albo ze strategią przedsiębiorstwa. Dobrym rozwiązaniem jest oparcie projektu na cyklu rozwoju jednej innowacji czy też grupy produktów lub usług, które bazują na określonych pracach B+R. 

W przypadku kryteriów ratingujących znajduje się cyfryzacja i ekoprojektowanie lub ekoinnowacje. Położenie nacisku na wykorzystanie rozwiązań cyfrowych oraz zasobów danych w celu lepszego usieciowienia wewnętrznej struktury, zmiany relacji z klientami, dostawcami czy podwykonawcami zawsze będzie mile widziane. Innowacja cyfrowa wiąże się ze zmianą modelu biznesowego i integracją łańcucha wartości w całościowym cyklu życia produktu. Podobnie rzecz się ma w przypadku projektów, które uwzględniają ekoprojektowanie, w wyniku którego produkt przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na surowiec i ekoinnowacje, prowadzące do ograniczenia negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej na środowisko. 

W proponowanych kryteriach pojawiły się także następujące punktowane wytyczne. Firma otrzyma dodatkowe punkty, jeśli podejmie się realizacji projektu w ramach modułu B+R. Jeśli nie ma w tym zakresie doświadczenia, to warto rozważyć współpracę z zewnętrzną jednostką B+R. Unia stawia także na nowości, a więc rozwiązania czy produkty niedostępne jeszcze na rynku ponadkrajowym. Premiowane mają być także projekty przewidujące nakłady na prace B+R przewyższające nakłady inwestycyjne. 

aw

fot. Materiał Partnera / 

Źródło:
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Powiązane: Unia Europejska

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki