Komitet Stabilności Finansowej rekomenduje m.in. podniesienie wagi ryzyka dla hipotek w walutach

Komitet Stabilności Finansowej przyjął w piątek uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych - podał Komitet w komunikacie zamieszczonym na stronie NBP. KSF rekomenduje m.in. podniesienie wagi ryzyka i nałożenie bufora ryzyka systemowego w wysokości 3 proc.

(fot. HOTOPQR/L'ALSACE / Jean Francois Frey / FORUM)

"Rekomendacja przewiduje m. in. podniesienie wagi ryzyka oraz minimalnej wartości parametru LGD dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach, których zakup finansowany był kredytem w walucie obcej, ustanowienie bufora ryzyka systemowego, zmiany w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz wydanie przez KNF rekomendacji nadzorczej dotyczącej dobrych praktyk przy restrukturyzacji portfeli walutowych kredytów mieszkaniowych i uwzględnienie w wymogach filara II dodatkowych czynników ryzyka. Na liście rekomendowanych instrumentów nie znalazło się natomiast wprowadzenie dodatkowego opodatkowania kredytów walutowych" - napisano w komunikacie.

Z uchwały Komitetu wynika, że rekomenduje on m.in. podwyższenie wagi ryzyka do 150 proc. dla ekspozycji w pełni i całkowicie zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej, w przypadku której wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika oraz podwyższenie minimalnej wartości parametru LGD dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej, których zakup finansowany był kredytem w walucie obcej.

KSF rekomenduje także nałożenie bufora ryzyka systemowego w wysokości 3 proc. z zastosowaniem do wszystkich ekspozycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu podano, że bufor nie byłby bezpośrednio związany z portfelem kredytów walutowych, ale "wzmacniałby siłę oddziaływania innych rekomendowanych instrumentów i zapewniał większą odporność banków na szoki, w tym również te wynikające z otoczenia zewnętrznego, w tym Brexit".

Komisji Nadzoru Finansowego Komitet rekomenduje aktualizację Metodyki Badania i Oceny Nadzorczej Banków Komercyjnych, Zrzeszających oraz Spółdzielczych (Metodyka BION), uzupełnienie obecnie stosowanych w ramach filara II dodatkowych wymogów kapitałowych związanych z ryzykiem operacyjnym, rynkowym i ryzykiem zbiorowego niewykonywania zobowiązań w zakresie czynników ryzyka związanych z portfelem kredytów walutowych oraz wydanie rekomendacji nadzorczej dotyczącej dobrych praktyk przy restrukturyzacji portfeli walutowych.

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu Komitet rekomenduje uwzględnienie ryzyka związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi w metodzie wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków.

W opinii Komitetu, istnieje potrzeba restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego porozumienia pomiędzy bankami i kredytobiorcami.

"W wyniku dokonanej analizy i oceny ryzyka związanego ze znacznym wciąż portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, Komitet Stabilności Finansowej uznaje, iż zasadne jest podjęcie restrukturyzacji tego portfela. Rozwiązania dotyczące restrukturyzacji kredytów walutowych muszą jednak przebiegać stopniowo, mieć charakter dobrowolny i brać w pierwszej kolejności pod uwagę potrzebę ochrony stabilności systemu finansowego. Ewentualne przewalutowanie kredytów (lub inna forma restrukturyzacji) powinny następować stopniowo i na drodze negocjacji między bankiem i klientem i każdorazowo uwzględniać wszystkie okoliczności, takie jak sytuacja kredytobiorcy czy charakterystyki kredytu" - napisano w uzasadnieniu uchwały.

"Rolą instytucji sprawujących nadzór nad systemem finansowym jest w tym kontekście wprowadzenie rozwiązań o charakterze regulacyjnym oraz wykorzystanie dostępnych instrumentów nadzorczych tak, aby sprzyjać podejmowaniu przez banki oraz kredytobiorców decyzji o restrukturyzacji. Z jednej strony, działania nadzorcze powinny prowadzić do zapewnienia odpowiedniej odporności banków na wszystkie rodzaje ryzyka związane z kredytami walutowymi. W szczególności, powinny one uwzględniać ryzyko regulacyjne, jak i inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym i ekonomicznym. Z drugiej strony, działania nadzorcze powinny stanowić bodziec do podejmowania przez banki działań i stymulować proces dobrowolnej restrukturyzacji oraz nakreślać jego pożądane ramy. W opinii Komitetu Stabilności Finansowej rekomendowane Ministerstwu Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu działania powinny w najlepszy sposób wypełniać postawione wyżej cele" - dodano.

W ocenie Komitetu, instrumenty wprowadzone przyjętą rekomendacją nie powinny spowodować ograniczenia podaży kredytów dla gospodarki ze względu na istniejące bufory kapitałowe w sektorze bankowym.

KSF: Jest potrzeba porozumienia banków i klientów ws. restrukturyzacji kredytów frankowych

Istnieje potrzeba restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego porozumienia pomiędzy bankami i kredytobiorcami, uznał w piątek Komitet Stabilności Finansowej w składzie: prezes NBP, szef KNF, prezes BFG i przedstawiciel MF.

Restrukturyzacja, uznał KSF, "jest szczególnie zasadna w przypadku kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w niezawinionych przez siebie okolicznościach". O rekomendacji KSF w sprawie kredytów frankowych poinformował w piątkowym komunikacie NBP.

"W opinii Komitetu w ujęciu ekonomicznym portfele walutowych kredytów mieszkaniowych nie generują istotnego ryzyka systemowego dla stabilności systemu finansowego. Niemniej jednak nie można pomijać ryzyka systemowego generowanego przez te portfele w kontekście potencjalnych skutków postulowanych w debacie publicznej rozwiązań regulacyjnych zakładających obowiązkowe przewalutowanie kredytów na złote, w szczególności po kursach ich udzielenia. Nie można także abstrahować od ryzyka walutowego obciążającego kredytobiorców i związanych z tym aspektów społecznych" - głosi komunikat.

Zatem, w opinii KSF, "istnieje potrzeba restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego porozumienia pomiędzy bankami i kredytobiorcami". Właśnie kierując się tą potrzebą oraz "biorąc pod uwagę propozycje przygotowane przez Grupę Roboczą", KSF zaproponował w piątek rekomendacje w sprawie restrukturyzacji kredytów w walutach obcych.

"W ocenie Komitetu instrumenty wprowadzone przyjętą dziś rekomendacją nie powinny spowodować ograniczenia podaży kredytów dla gospodarki ze względu na istniejące bufory kapitałowe w sektorze bankowym" - głosi komunikat.

Rekomendacja, według komunikatu, przewiduje "podniesienie wagi ryzyka oraz minimalnej wartości parametru LGD dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach, których zakup finansowany był kredytem w walucie obcej, ustanowienie bufora ryzyka systemowego, zmiany w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz wydanie przez KNF rekomendacji nadzorczej dotyczącej dobrych praktyk przy restrukturyzacji portfeli walutowych kredytów mieszkaniowych i uwzględnienie w wymogach filara II dodatkowych czynników ryzyka".

"Na liście rekomendowanych instrumentów nie znalazło się natomiast wprowadzenie dodatkowego opodatkowania kredytów walutowych" - dodano w komunikacie.

Posiedzenie KSF, w którym wzięli udział: prezes NBP i przewodniczący komitetu Adam Glapiński, wiceminister finansów Leszek Skiba, szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski oraz prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal, poświęcone było właśnie zagadnieniom związanym z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. (PAP)

pel/ asa/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 1 ~-zbyszek1

Frankowicze mają alternatywę. Albo spłacać i mieszkać albo nie spłacać i wyprowadzić się. wszystko co wykracza poza to jest bezprzytomnym bełkotem.

! Odpowiedz
0 5 ~gil

Jest jeszcze trzecia droga- sąd i dążenie do unieważnienia zapisów abuzywnych. To droga nieco przydługa, ale powiązana ze spłacaniem i mieszkaniem oraz z żądaniem karnych odsetek od banku od dnia wniesienia pozwu - najbardziej efektywna.

! Odpowiedz
3 0 ~-zbyszek1 odpowiada ~gil

Ale ja mówię o realnym rozwiązaniu. Prawników jest dużo, też chcą żyć i tacy frankowicze mogą być dostarczycielami gotówki natomiast alternatywa jest taka: albo spłacają albo się wyprowadzają. Bez angażowania w ten interes prawników będzie tylko taniej.

! Odpowiedz
1 13 ~Trolik_trollów

Nowy wysyp starych trolli bankowych.

! Odpowiedz
10 19 ~podatnik

opluwacze frankowców jesteście opłacani przez banki ile wam płacą za opluwanie innych uważajcie bo zapłacicie zdrowiem psychicznym

! Odpowiedz
15 6 ~Xsiąnc

Co prawda kurs franka nagle wzrósł ale w tamtych czasach Mediaexpert zaczął przecież wlączać niskie ceny. Co rekompensuje problem.

No ale fankowcom źle....

! Odpowiedz
1 8 ~Ferdek

TUTU SRUTU .

Kto z was pamięta jak imć Gosiewski grzesznik " opiniował " pozytywnie kredyty walutowe i jak to ich bronił [ można sprawdzić

! Odpowiedz
15 6 ~plenipotentkomorowsk

Podziwiam rozsądek tych którzy brali kredyty we frankach szwajcarskich. Mogli przecież zadłużyć się w kwachach Zambii.

! Odpowiedz
9 14 ~it_MAN

Bankierzy okradają całe społeczeństwa od lat.. Czy ktoś z Was słyszał o konfiskacie złota w US z 1933 roku.

https://goldbits.com/news/first-u-s-bank-bail-in-was-1933s-gold-confiscation.html

FED - poprzez dekret prezydencki zarekwirował 6tys ton złota

! Odpowiedz