REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportów okresowych

2021-03-15 15:46
publikacja
2021-03-15 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. („Raporty”).

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. przewidzianym terminem publikacji Raportów był 18 marca 2021 r.

Nowy termin przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. zostaje ustalony na 25 marca 2021 r.

Przyczyną przedmiotowej zmiany są kwestie techniczne związane z przygotowaniem Raportów w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF).

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych, wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r., pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-15 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2021-03-15 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki