REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: Nabycie przez Canal+ 30% udziałów w kapitale zakładowym pośredniego akcjonariusza większościowego Kino Polska TV S.A.

2023-08-17 18:48
publikacja
2023-08-17 18:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-17
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Nabycie przez Canal+ 30% udziałów w kapitale zakładowym pośredniego akcjonariusza większościowego Kino Polska TV S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Emitent”), której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., informuje, że Emitent otrzymał dziś, tj. 17 sierpnia 2023 r., zawiadomienie od Canal+ Luxembourg S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu („Canal+”), że Canal+ nabył od pani Hildy Uziyel 30% udziałów spółki Digital SPI International, LDA, z siedzibą w Lizbonie („Digital SPI”), która pośrednio (poprzez SPI International B.V.) posiada 13.082.126 akcji Emitenta, stanowiących 66,00% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 66,00% ogólnej liczby głosów w Emitencie. W rezultacie transakcji Canal+ stał się jedynym wspólnikiem spółki Digital SPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-17 Erwan Louis André Luherne Członek Zarządu
2023-08-17 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki