Kino Polska TV S.A.: Informacje o szacunkowym wpływie pandemii koronawirsua na Grupę Kapitałową Kino Polska TV S.A.

2020-04-24 18:27
publikacja
2020-04-24 18:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-24
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Informacje o szacunkowym wpływie pandemii koronawirsua na Grupę Kapitałową Kino Polska TV S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informacje o szacunkowym wpływie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) na działalność oraz sytuację finansową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.

Emitent oraz pozostałe podmioty należące do Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) zachowują pełną ciągłość działania, a wszystkie kluczowe procesy odbywają się bez zakłóceń. W związku z wprowadzeniem przez polski rząd stanu zagrożenia epidemiologicznego, władze Grupy, w trosce o zdrowie pracowników, wdrożyły w całej Grupie procedurę pracy zdalnej w obszarach, gdzie zastosowanie takiej formy było możliwe bez negatywnego wpływu na prowadzoną działalność. Pracownicy otrzymali również informacje dotyczące sposobów zapobiegania zagrożeniu epidemiologicznemu, a pomieszczenia biurowe wyposażono w środki ochronne i dezynfekujące.

W ocenie Zarządu Spółki, pandemia koronawirusa (SARS-CoV-2) nie powinna mieć, w średnim i długim okresie, istotnego negatywnego wpływu na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. W okresie pandemii kanały Grupy notują bardzo dobre wyniki oglądalności. Dodatkowo Zarząd podjął decyzję o zintensyfikowaniu działań marketingowych i sprzedażowych, co powinno doprowadzić do dalszego wzrostu liczby widzów.

Zgodnie ze wstępnymi wynikami oraz prognozami, branża reklamowa będzie jednym z sektorów gospodarki, który istotnie odczuje kryzys spowodowany pandemią. W związku z tym Spółka i Grupa spodziewają się przez okres najbliższych miesięcy spadku przychodów z tytułu sprzedaży reklam. Jednakże, w ocenie Zarządu Spółki, fakt iż przychody Emitenta i Grupy Kapitałowej są zdywersyfikowane, a sprzedaż reklam nie stanowi głównego ich źródła, czyni Spółkę i całą Grupę względnie odpornymi na istotne negatywne skutki pandemii.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje wpływ pandemii na bieżącą sytuację gospodarczą. Podejmowane są także działania, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii na sytuację i perspektywy finansowe Emitenta i całej Grupy oraz utrzymanie płynności finansowej. Dotyczą one m.in. przeglądu i próby redukcji kosztów związanych z prowadzoną działalnością oraz, wspomnianej wcześniej, intensyfikacji działań marketingowych i sprzedażowych.

Należy mieć na uwadze, iż na dzień publikacji niniejszego raportu, nie jest możliwe określenie czasu trwania pandemii ani wprowadzonych ograniczeń gospodarczych, zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach, gdzie Grupa Kapitałowa prowadzi swoją działalność. Formułując swoją ocenę, Zarząd opiera się na danych dostępnych na dzień publikacji niniejszego raportu. W przypadku pojawienia się nowych, bardziej precyzyjnych informacji, mających istotny wpływ na Spółkę i jej Grupę Kapitałową, Zarząd niezwłocznie przekaże je do wiadomości publicznej za pośrednictwem raportu bieżącego. Zaktualizowana informacja dotycząca jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych zostanie również przedstawiona w raporcie okresowym za I kwartał 2020 r., którego publikacja zaplanowana jest na 28 maja 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2020-04-24 Marcin Kowalski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki