REKLAMA
PILNE

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody za wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021

2021-09-30 11:01
publikacja
2021-09-30 11:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody za wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2021 roku na podstawie art. 349 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 i 2 statutu Spółki podjęta została uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2021 roku w łącznej wysokości 8.682.900 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych), tj. w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) zł na każdą akcję, o której to wypłacie Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 27 września 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki