REKLAMA

KRUSZWICA: Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

2021-04-15 13:50
publikacja
2021-04-15 13:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), informuje, że Spółka w dniu 15 kwietnia 2021 roku złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art. 91 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na GPW, tj. 16.946.549 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 3.630.000 akcji serii A, 3.267.000 akcji serii C, 9.401.549 akcji serii D oraz 648.000 akcji serii E o wartości nominalnej 7,48 zł (słownie: siedem 48/100 złotych) każda, pod kodem ISIN: PLKRUSZ00016 („Akcje”).
Obrót Akcjami został zawieszony od dnia 1 marca 2021 r. na podstawie Uchwały Zarządu GPW nr 197/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
W związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka w konsultacji z Grupą Bunge (kontrolującą, za pośrednictwem Koninklijke Bunge B.V. z siedzibą pod adresem Weena 320, 3012NJ Rotterdam, Holandia, 100% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) rozważa przygotowanie planu integracji lokalnych spółek kontrolowanych przez Grupę Bunge ze strukturami korporacyjnymi Grupy Bunge. Na chwilę sporządzenia raportu Spółka nie podjęła żadnych wiążących decyzji związanych z przyjęciem czy realizacją planu integracji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Wojciech Jachimczyk Prezes Zarządu
2021-04-15 Sławomir Werbiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki