218,40 zł
-0,64% -1,40 zł
Kruk SA (KRU)

Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2017 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-10
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2017 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.
IV kwartał 2017 roku
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK
IV kw. 2017 IV kw. 2016 zmiana
6 409 mln zł 8 218 mln zł - 22%
Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK
IV kw. 2017 IV kw. 2016 zmiana
210 mln zł 347 mln zł -40%
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK
IV kw. 2017 IV kw. 2016 zmiana
375 mln zł 291 mln zł +29%

Rok 2017
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK
2017 r. 2016 r. zmiana
16 403 mln zł 16 609 mln zł -1%
Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK
2017 r. 2016 r. zmiana
976 mln zł 1 283 mln zł -24%
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK
2017 r. 2016 r. zmiana
1 369 mln zł 992 mln zł +38%

Jednocześnie w związku z powzięciem przez Zarząd Grupy KRUK w dniu 10 stycznia 2018 roku informacji o wstępnym, szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2017 rok, Spółka podjęła decyzję o jego przekazaniu do publicznej wiadomości.
Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za rok 2017 wynosi 300 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6% rok do roku.
Wstępny szacunkowy zysk na akcję (EPS) Grupy KRUK za rok 2017 wynosi 16,00 zł, co oznacza wzrost o 13,6 %, rok do roku, czyli o 1,4 p.p. poniżej celu określonego w strategii na lata 2015-2019.
Spółka zastrzega, że wstępny szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie, w szczególności w związku z wysokością aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, która ma wpływ na skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK.
Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za 2017 rok zostaną przekazane w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KRUK za rok 2017, którego publikacja została przewidziana na 4 marca 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 2/2018


Date of the report: January 10th 2018


Subject: Expenditure on and recoveries from debt portfolios; preliminary
estimate of KRUK Group’s net profit for 2017


Legal basis: Art. 17(1) of MAR – Inside information


Text of the report:


In line with the adopted disclosure policy, KRUK S.A. (KRUK, the
Company) discloses the amount of expenditure on and recoveries from the
management of debt portfolios purchased by the KRUK Group.


Q4 2017


The nominal value of debt purchased by the Group


Q4 2017 Q4 2016 change


PLN 6.409m PLN 8.218m - 22%


The expenditure on debt portfolios purchased by the Group


Q4 2017 Q4 2016 change


PLN 210m PLN 347m -40%


The recoveries from the management of purchased portfolios purchased by
the Group


Q4 2017 Q4 2016 change


PLN 375m PLN 291m +29%

Y 2017


The nominal value of debt purchased by the Group


Y 2017 Y 2016 change


PLN 16.403m PLN 16.609m -1%


The expenditure on debt portfolios purchased by the Group


Y 2017 Y 2016 change


PLN 976m PLN 1.283m -24%


The recoveries from the management of purchased portfolios purchased by
the Group


Y 2017 Y 2016 change


PLN 1.369m PLN 992m +38%

At the same time, as the Management Board of the KRUK Group was notified
on January 10th 2018 of the preliminary estimate of the KRUK Group’s net
profit for 2017, the Company decided to publicly announce it.


The preliminary estimated consolidated net profit earned by the KRUK
Group in 2017 is PLN 300m, up 20,6% year on year.


The preliminary estimated earnings per share (EPS) of the KRUK Group
reached PLN 16 in 2017, having grown 13,6% year on year, 1,4pp below the
target set in the KRUK Group’s strategy for 2015-2019. However, the
initially estimated net profit is subject to revision, particularly to
reflect the remeasured value of debt portfolios, which affects the
consolidated net profit of the KRUK Group.


The finally determined financial results for 2017 will be disclosed in
the separate and consolidated annual report of the KRUK Group for 2017,
scheduled for issue on March 4th 2018.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-10 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2018-01-10 Michał Zasępa Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl