KNF poinformowała o zawieszeniu SKOK Nike. Jest wniosek o upadłość

Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 2 czerwca 2017 r. jednogłośnie zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike (SKOK Nike) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy - poinformowała KNF w komunikacie.

Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest związany z faktem, że aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

"W związku z zawieszeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego, z dniem 2 czerwca br. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „NIKE”, w dniu 2 czerwca br. Oddziały SKOK „NIKE” będą zamknięte. Od dnia 5 czerwca br.(poniedziałek) oddziały nie będą prowadzić działalności operacyjnej, jednak będą otwarte w celu udzielania Członkom SKOK „NIKE” informacji dotyczących aktualnej sytuacji i dalszych działań" - poinformował SKOK Nike.

7 lipca 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK Nike zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził historyczną informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z badania informacji finansowej wpłynął do KNF w dniu 28 kwietnia 2017 r. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Nike posiadała na dzień 6 lipca 2016 r. fundusze własne w wysokości (-) 19 005 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 7,92%, co oznacza głęboką niewypłacalność.

Depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,3 tys. członków SKOK Nike wynosiły blisko 124 mln zł.

Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) w latach 2013–16 pomoc stabilizacyjna dla SKOK Nike okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie. Pismem z dnia 27 lutego 2017 r. Kasa Krajowa poinformowała SKOK Nike i KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej w trybie art. 74c ust. 2 ustawy o skok tj. pozwalającej Kasie na utrzymanie wskaźnika funduszy własnych do wartości aktywów w wysokości powyżej 1% w celu przeprowadzenia samodzielnych działań sanacyjnych.

Realizując działania określone w art. 73 ust. 3 ustawy o SKOK, KNF w oparciu o przeprowadzone postępowanie administracyjne, w dniu 16 maja 2017 r. stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Nike w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w kasie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o SKOK, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Nike przez bank. W wyznaczonym przez KNF terminie żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK Nike albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy.

W tej sytuacji, w aktualnym stanie faktycznym i prawnym, zastosowanie znalazł art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W dniu 31 maja 2017 r. – na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o skok w związku z art. 101 ust. 1 ustawy o BFG – KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością SKOK Nike oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej SKOK Nike pozwalających na usunięcie stanu niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie.

Pismem z dnia 1 czerwca 2017 r. BFG poinformował, że w jego ocenie nie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji SKOK Nike ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego.

Według sprawozdawczości na dzień 31 marca 2017 r., SKOK Nike posiadała fundusze własne w wysokości (-) 24 095 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 1 547 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 45 602 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,3 tys. członków SKOK Nike wynosiły 123 972 tys. zł.

W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Nike oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.
Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

W najbliższych dniach Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformuje, która z instytucji będzie dokonywała wypłat. Warto przypomnieć, że niektóre typy środków traktowane są w specjalny sposób i część klientów może odzyskać wyższe kwoty. Dotyczy to m.in. pieniędzy pochodzących ze sprzedaży nieruchomości lub jej części, spadku lub ubezpieczenia na życie. Tego rodzaju środku objęto ochroną w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu na rachunek. Szczegóły dotyczące obowiązującego od października zeszłego roku prawa znaleźć można w przygotowanym przez Bankier.pl artykule.

KNF/ Bankier.pl/ MK

Źródło: Bankier24
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 10 ~podatnik

Pragnę przypomnieć wszystkim, których dziwi sytuacja SKOK'ów, że PRL bis na początku czerwca 2017 to bardziej kolonia niewolnicza niż kraj, stworzony przy stole zwanym okrągłym i podczas pijackich libacji w Magdalence pod polityczną mafię, kolesiów, przekrętów, złodziejstwa i niespotykaną arogancję władzy! Bardziej miejsce dla kombinatorów, gdzie zwykły człowiek jest niczym, a przestępców się chroni. Zwykły człowiek nie odczuwa że to "jego kraj", gdzie miliony młodych, zdolnych, wykształconych, kreatywnych ludzi wyjechało za przysłowiowym chlebem? Gdzie przyzwoity człowiek nie ma szans na pracę, bo ją po znajomości dostają kolesie, gdzie na badania czy operację czeka się kilka lat. I na koniec gdzie Obywatele "głosują na tych", którzy ich do tego doprowadzili a niektórzy dzięki temu zostają senatorami?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 8 ~Bierecki

PiS jako uczciwi patrioci powinni powołać komisję śledczą w celu ustalenia winnych tego oszustwa! Panie Kaczyński, ma Pan odwagę zagrać vabank?

! Odpowiedz
3 15 ~mmnmmnm

A kto za to zapłaci ?
Inne Banki.
Można się spodziewać podwyżek opłat.

! Odpowiedz
2 4 ~gość

to jest skok , czyli spółdzielnia. procedura powinna być taka: zamykamy nadzór wypłaca kasę do 100 euro , robi się bilans zamknięcia i każdy z 17 tyś członków rachunek do zapłaty.

! Odpowiedz
3 9 ~Arek

PO bała się, że jak runie ta prawicowa piramida finansowa to ludzie oskarżą władzę bezczynność. Tak jak z Amber Gold. Tak zapewnili prawicowym złodziejom bezkarność.

! Odpowiedz
4 33 ~Majster

To był jednej z największych i najgłupszych błędów PO, wciągniecie SKOKów do BFG. I to na takich zasadach, że BFG ma 100% odpowiedzialności a SKOKi i Kasa Krajowa nie muszą nic. Gdyby to się nie wydarzyło to te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy straciliby prawie 5 mld złotych szybko wynieśliby Jarosława z jego zamku na Nowogrodzkiej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 22 ~Karol

Dziwie się, że ludzie w ogóle jeszcze trzymają kasę w SKOKach. Ja bym się nie odważył. Jak padnie SKOK Stefczyka (a po wynikach 2015 tak wynika, 2016 jeszcze nie pokazali) to nikt ludziom tej kasy już nie zwróci. BFG tego nie udźwignie. I PiS będzie miał do wyboru albo poświęcić cały system bankowy i cofnąć Polskę do średniowiecza albo poświecić klientów jednego SKOKu. Na szczęście w jednej i drugiej opcji "właściwa" kasa bezpiecznie będzie leżeć na kontach w Luxemburgu, a sprawcy tej afery będą śmiać się ludziom w twarz, zasiadając bezpiecznie w Sejmie i Senacie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 8 ~PIS_PO_JEDNO_ZŁO

Faktem jest, że BFG tego nie udźwignie, więc PIS zwyczajnie wypłaci pieniądze z budżetu SP zwiększając deficyt. Wiesz jakie byłoby niezadowolenie ludu, gdyby rząd nie wypłacił gwarantowanych pieniędzy? Także po raz kolejny za kradzieże i przewały pisowskich dobroczyńców z parszywą mordą Grzegorza Biereckiego na czele jako głównego koordynatora całego przewału SKOK zapłacą niczemu winni podatnicy. Śmieszy mnie jak ludzie wypominają, że PO kradło, bo przy tym co kradnie PIS to jest naprawdę pikuś.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 23 ~plazowicz

Padają jak muchy. Polska też tak skończy.

! Odpowiedz
1 10 ~marek

Lepsze skoki wychodzą w sofixach a nie w nike

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne