KIR wprowadza ułatwienia w ELIXIR oraz gospodarcze obciążenie bezpośrednie

Od 1 października br. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. udostępnia w systemie elektronicznych rozliczeń międzybankowych ELIXIR nowe formy dokonywania masowych płatności (MPS) oraz gospodarczych obciążeń bezpośrednich (GOBI). Główne zalety systemu MPS wykorzystującego nowy, ujednolicony typ komunikatu ze standardowym polem “tytułem” to: kontrola poprawności danych i łatwość księgowania płatności, a także obniżenie kosztów działalności operacyjnej banków.

Elektroniczny dokument obciążeniowy GOBI przeznaczony do rozliczania transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi ma zastąpić wykorzystywane w papierowym systemie rozliczeniowym SYBIR noty obciążeniowe.
Ponadto, w Związku Banków Polskich trwają prace z udziałem KIR S.A., mające na celu usprawnienie funkcjonowania polecenia zapłaty.

Od 1 października br. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. oferuje bankom nową formę rozliczania płatności masowych za pośrednictwem elektronicznego systemu ELIXIR, w której obowiązuje standard zapisu pola “tytułem”. Podstawowe założenia systemu MPS to numer rachunku bankowego wierzyciela i beneficjenta w standardzie NRB (dla banku beneficjenta NRB=2) oraz tytuł płatności w postaci wyróżnika /MPS/ i ciągu cyfr o długości do 20 znaków (liczba kontrolna + 18 znaków pozostających do dyspozycji wierzyciela). Projekt MPS został pozytywnie oceniony przez Radę ds. Systemu Płatniczego przy Zarządzie NBP, która zwraca się do wszystkich banków o podjęcie prac nad wprowadzeniem tej formy płatności. Termin przystąpienia banków do systemu rozliczeń MPS nie jest określony, jest ono dobrowolne, istnieje także możliwość przystąpienia jedynie poszczególnych oddziałów banków. Decyzją Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. będą pobierane niższe (niż za zwykłe transakcje uznaniowe) opłaty od płatności dokonywanych w systemie MPS.

MPS oferuje korzyści zarówno klientom składającym zlecenie (weryfikacja płatności i pewność realizacji transakcji), bankowi zleceniodawcy (większa elastyczność w zarządzaniu płatnościami, rozliczenie w dniu n+1, niższe koszty na rzecz KIR), jak i bankowi wierzyciela (produkt elektroniczny zastępujący rozwiązania bazujące na rozliczeniach dokumentowych, usługa wystandaryzowana, obniżka kosztów z tytułu obsługi wierzyciela). Korzyści dla wierzyciela to skrócenie czasu uzgodnienia płatności, podniesienie efektywności własnych systemów rozliczeniowych oraz możliwość przesunięcia zasobów z działu uzgodnień do działu windykacji.

Od 1 października br. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. wprowadza także nową formę bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi w elektronicznym systemie ELIXIR – Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie (GOBI). Jako elektroniczny dokument obciążeniowy GOBI ma zastąpić noty obciążeniowe funkcjonujące obecnie w papierowym systemie rozliczeniowym SYBIR, gdyż z dniem 1 lipca 2004 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. zaprzestanie papierowych rozliczeń międzybankowych. Po tym terminie całość rozliczeń międzybankowych będzie następować wyłącznie w elektronicznym systemie ELIXIR.

GOBI jest systemem rozliczeń skierowanym do przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo i dokonujących rozliczeń wewnątrz grupy, a także przeznaczonym dla innych podmiotów gospodarczych, które potrafią ocenić ryzyko swoich relacji z kontrahentami. Rozliczenia GOBI są realizowane na wzór polecenia zapłaty - z tą różnicą, że nie ma w nich kwotowego ograniczenia pojedynczego komunikatu, ani możliwości odwołania już wykonanego zlecenia (klauzula ostatecznego rozliczenia). Natomiast przed wykonaniem zlecenia istnieje możliwość dokonania przez dłużnika odmowy zapłaty. Rozliczenia następują w 1-szej sesji ELIXIR w dniu n+2 i mogą być realizowane tylko na pełną, żądaną kwotę.

Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie są dla przedsiębiorstw instrumentem zmniejszającym ryzyko w sytuacji, gdy wierzyciel dostarcza dłużnikom towary lub świadczy usługi o znacznej wartości oraz gdy dłużnik nie otrzymał jeszcze od wierzyciela “limitu bezgotówkowego” na zakup towarów. GOBI zapewnia także eliminację ryzyka kredytowego związanego z prawem dłużnika do odwołania obciążenia, branego pod uwagę przez bank wierzyciela przy podpisywaniu umowy polecenia zapłaty z wierzycielem.

Jednocześnie w ramach Związku Banków Polskich trwają prace nad zmianami w obowiązującym od 5 lat porozumieniu międzybankowym w sprawie stosowania polecenia zapłaty. Zmiany postulowane przez aktywną grupę zainteresowanych usługą wierzycieli (m. in. PTK Centertel, Polkomtel, TP, Netia, Canal+) oraz banki i Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. obejmują generowanie zapytania o nowy numer rachunku dłużnika /NRB/ oraz zapytania o zgodę dłużnika zarejestrowaną w jego banku – obydwa przesyłane przez bank wierzyciela komunikatem z kwotą zerową. Jeśli 4/5 banków – uczestników porozumienia ustosunkuje się do proponowanych zmian pozytywnie, mogą one wejść w życie już w grudniu br.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne