101,0000 zł
1,51% 1,5000 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_GK_KGHM_QSr_3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_quarterly_report_KGHM_Group_QSr_3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody z umów z klientami 16 869 14 787 3 915 3 476
II. Zysk netto ze sprzedaży 2 228 1 999 517 470
III. Zysk przed opodatkowaniem 2 424 1 592 563 374
IV. Zysk netto 1 666 976 387 229
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 664 973 387 228
VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2 3 - 1
VII. Pozostałe całkowite dochody netto ( 581) ( 224) ( 135) ( 53)
VIII. Łączne całkowite dochody 1 085 752 252 176
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 082 749 251 175
X. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące 3 3 1 1
XI. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
XII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8,32 4,87 1,94 1,14
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 491 1 822 578 428
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 2 518) ( 2 171) ( 584) ( 510)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 139) 531 ( 32) 125
XVI. Przepływy pieniężne netto razem ( 166) 182 ( 38) 43
na 30.09.2019 na 31.12.2018 na 30.09.2019 na 31.12.2018
XVII. Aktywa trwałe 31 694 29 375 7 246 6 831
XVIII. Aktywa obrotowe 8 405 7 862 1 922 1 829
XIX. Aktywa razem 40 099 37 237 9 168 8 660
XX. Zobowiązania długoterminowe 13 752 12 147 3 144 2 825
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 6 037 5 865 1 380 1 364
XXII. Kapitał własny 20 310 19 225 4 644 4 471
XXIII. Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 215 19 133 4 622 4 450
XXIV. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 95 92 22 21
dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej
KGHM Polska Miedź S.A.
w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody z umów z klientami 13 050 11 317 3 029 2 661
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 975 1 768 458 416
III. Zysk przed opodatkowaniem 2 370 1 928 550 453
IV. Zysk netto 1 663 1 430 386 336
V. Pozostałe całkowite dochody netto ( 446) ( 108) ( 104) ( 25)
VI. Łączne całkowite dochody 1 217 1 322 282 311
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 8,32 7,15 1,93 1,68
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 840 1 135 427 267
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 1 979) ( 1 456) ( 459) ( 342)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 120) 498 ( 28) 116
XII. Przepływy pieniężne netto razem ( 259) 177 ( 60) 41
na 30.09.2019 na 31.12.2018 na 30.09.2019 na 31.12.2018
XIII. Aktywa trwałe 30 202 28 098 6 905 6 534
XIV. Aktywa obrotowe 6 586 6 152 1 506 1 431
XV. Aktywa razem 36 788 34 250 8 411 7 965
XVI. Zobowiązania długoterminowe 11 657 10 240 2 665 2 381
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 869 4 965 1 113 1 155
XVIII. Kapitał własny 20 262 19 045 4 633 4 429
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny GK KGHM QSr_3_2019.pdfSkonsolidowany raport kwartalny GK KGHM QSr_3_2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
Consolidated quarterly report KGHM Group QSr_3_2019.pdfConsolidated quarterly report KGHM Group QSr_3_2019.pdf Consolidated quarterly report QSr 3/2019 - translation

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Katarzyna Kreczmańska - Gigol Wiceprezes Zarządu
2019-11-20 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
2019-11-20 Łukasz Stelmach Dyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.