REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2022 r.

2022-11-24 15:14
publikacja
2022-11-24 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_produkcyjno-sprzedazowy_GK_KGHM_za_pazdziernik_2022_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Production-Sales_report_KGHM_October_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-24
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2022 r. Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).
Załączniki
Plik Opis
Raport produkcyjno-sprzedażowy GK KGHM za październik 2022 roku.pdfRaport produkcyjno-sprzedażowy GK KGHM za październik 2022 roku.pdf Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2022 r. - załącznik
Production-Sales report_KGHM_October 2022.pdfProduction-Sales report_KGHM_October 2022.pdf Preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for October 2022 - appendix

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A.
Group for October 2022


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby provides attached
preliminary production and sales data of the KGHM Polska Miedź S.A.
Group for October 2022. The final quarterly and annual production and
sales results will be published in the consolidated annual report for
2022.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
2022-11-24 Marek Pietrzak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki