Jak pomniejszyć składki o zasiłek z tytułu wypadku przy pracy w ZUS DRA?

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

W sytuacji gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, pracownikowi przysługuje nie wynagrodzenie chorobowe, tylko od pierwszego dnia niezdolności do pracy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Finansowany jest on ze środków FUS. Oczywiście od kwoty tego zasiłku nie są naliczane i opłacane zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku ze zmianą kwalifikacji wypłaconego świadczenia płatnik jest zobowiązany do złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych za ubezpieczonego.

W ZUS DRA mam pomniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne o wynagrodzenie za czas choroby (wypadek przy pracy uznany przez ZUS). Jak to zrobić?

Korekta raportów RSA i RCA oraz deklaracji DRA


W raporcie pierwszorazowym płatnik w raporcie ZUS RSA wykazał:

 • kwotę wypłaconego wynagrodzenia chorobowego,
 • okres, za który wynagrodzenie przysługuje oraz
 • kod świadczenia przerwy - 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy).

Kwotę wypłaconego wynagrodzenia chorobowego uwzględnił w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w raporcie ZUS RCA.

Oba raporty muszą zostać skorygowane:
1.    W raporcie ZUS RSA płatnik wpisuje:

 • ten sam okres niezdolności do pracy,
 • tę samą kwotę,
 • w polu kod świadczenia przerwy - 314 – (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego).

2.    W raporcie ZUS RCA za ten miesiąc w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie powinien uwzględnić kwoty wynagrodzenia chorobowego, które okazało się zasiłkiem.

Oczywiście oprócz tych dwóch raportów płatnik musi za ten miesiąc złożyć również korektę deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Jak rozliczyć nadpłatę składek?

W konsekwencji na koncie powstanie nadpłata składek, ponieważ wypłacona kwota zasiłku jest finansowana ze środków FUS i podlega rozliczeniu w ciężar składek, a  wypłacone wynagrodzenie chorobowe finansowane jest ze środków pracodawcy. Będzie również nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ  od zasiłku chorobowego składki się nie nalicza. Kwota nadpłaconych składek zostanie wykazana po złożeniu korekty deklaracji rozliczeniowej. Będzie to różnica między kwotą, jaką płatnik powinien wpłacić a tą, która faktycznie za ten miesiąc została wpłacona. Jeżeli płatnik nie ma zadłużenia za wcześniejsze miesiące, to o kwotę powstałej nadpłaty pomniejsza wpłatę składek dokonywanych za kolejny miesiąc

Rozliczenie z pracownikiem


Ponieważ zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wyższej wysokości (100% podstawy wymiaru) niż wynagrodzenie za czas choroby (80%), to po ustaleniu, że niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku przy pracy, płatnik będzie również zobowiązany do wypłacenia pracownikowi wyrównania zasiłku chorobowego.  Kwota tego wyrównania wykazuje w raporcie ZUS RSA, w którym wpisuje ten sam okres niezdolności do pracy, kwotę wypłaconego wyrównania i kod świadczenia przerwy 318 – wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Oczywiście wyrównanie zasiłku powinno zostać wykazane w raporcie ZUS RSA składanym za miesiąc, w którym wypłata wyrównania nastąpiła.

Podstawa prawna:

 • art. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444).

Anna Tomczyk, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?

Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie! www.UbezpieczeniaSpoleczne.pl http://www.ubezpieczeniaspoleczne.pl/wip/g19/?wipx=US-1547
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl