REKLAMA

JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2020-10-27 19:32
publikacja
2020-10-27 19:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_Chabior_27.10.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 27 października 2020 roku Emitent otrzymał od pana Dawida Chabiora ("Zawiadamiający") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) informujące o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia, Zawiadamiający nabył w dniu 27 października 2020 roku 56.066 akcji Spółki w drodze transakcji sesyjnych na rynku NewConnect. Przed ww. transakcją Zawiadamiający posiadał 144.935 akcji Spółki stanowiących 3,62 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 144.935 głosów, co stanowi 3,62 % ogólnej liczby głosów. Po ww. transakcji nabycia Zawiadamiający posiada 201.001 akcji Spółki, stanowiących 5,02 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 201.001 głosów, co stanowi 5,02 % ogólnej liczby głosów.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie_Chabior_27.10.2020.pdfzawiadomienie_Chabior_27.10.2020.pdf zawiadomienie_Chabior

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Anna Nowicka-Bala Prezes Zarządu Anna Nowicka-Bala
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki