Inwestowanie w fundusze: o typach inwestorów słów kilka

O ile inwestować w fundusze może każdy, o tyle nie wszyscy powinni to robić w taki sam sposób. Warto zastanowić się, do której grupy inwestorów sami się zaliczamy.

Na polskim rynku funduszy inwestycyjnych znajdziemy rozmaite możliwości zainwestowania naszego kapitału. Szeroka oferta to z jednej strony błogosławieństwo, ponieważ każdy może znaleźć coś dla siebie, a z drugiej przekleństwo w postaci gąszczu informacji oraz możliwości dokonania niewłaściwego wyboru. Mierząc się z tym problemem pamiętać należy, że inwestując w fundusze poznać należy nie tylko rynek, ale także samego siebie. W tym celu warto poświęcić nieco czasu na opracowanie własnego profilu inwestora.

Nieustanne „monitorowanie” własnej tolerancji na ryzyko oraz dokonywanie zmian w portfelu inwestycyjnym to zadanie na całe życie – mierzy się z nim nawet zbliżający się do dziewięćdziesiątki Warren Buffett, najbogatszy inwestor świata. Od czegoś trzeba jednak zacząć i w tym celu posłużyć można się nie tylko wiedzą (gromadzoną dzięki lekturze poradników takich jak ten), ale i specjalnymi narzędziami. Za materiał do dalszych rozważań przyjmiemy ankietę inwestycyjną dostępną na stronie KupFundusz.pl.

Przede wszystkim musimy zastanowić się, jaki jest cel naszej inwestycji – ochrona kapitału, maksymalizacja zysków czy wariant pośredni – co w oczywisty sposób wiąże się z oczekiwaną przez nas stopą zwrotu. Istotny jest także horyzont naszej inwestycji (z tego powodu w grę wchodzi nasz wiek, np. osoby po 60-tce raczej nie będą myślały o inwestycji z horyzontem 40-letnim) oraz jaki rozmiar strat jesteśmy w stanie „przetrzymać” (nim np. wróci dobra koniunktura). Ankieta na kupfundusz.pl weźmie pod uwagę także to, z jakich instrumentów finansowych korzystaliśmy w przeszłości oraz jak kształtuje się nasz stan posiadania, w tym ile wynosi nasza „poduszka finansowa” .

W zależności od udzielonych odpowiedzi, algorytm przyporządkuje nas do jednej z pięciu podstawowych grup. Oczywiście podział ten jest umowny i można wyobrazić sobie zarówno bardziej, jak i mniej rozbudowane charakterystyki. Na sam początek z pewnością to wystarczy.

Profil konserwatywny: ochrona kapitału przede wszystkim

To najbardziej zachowawczy sposób inwestowania w fundusze. Do grupy tej należą osoby, które koncentrują się na utrzymaniu realnej wartości swoich środków. Zamiast szacowania dopuszczalnego poziomu ryzyka (a co za tym idzie, możliwej straty), konserwatywny inwestor myśli o tym, czy zainwestowane przez niego środki „przeskoczą” poziom inflacji. W portfelu inwestora konserwatywnego znaleźć możemy fundusze dłużne i pieniężne, które lokują środki w najbardziej bezpieczne instrumenty dostępne na rynku. Oczywiście coś za coś – nie ma mowy, aby inwestując jedynie w sposób konserwatywny doczekać się po wielu latach wysokiej stopy zwrotu.

Profil ostrożny: ryzyko tak, ale niskie

W przypadku inwestora ostrożnego mamy do czynienia z nieco większym dopuszczalnym ryzykiem. Priorytetem wciąż pozostaje ochrona kapitału, aczkolwiek inwestor ostrożny gotów jest na próbę uzyskania wyższej stopy zwrotu. Z tego względu w portfelu inwestora ostrożnego może znaleźć się nieco funduszy akcyjnych – przytłaczającą większość wciąż stanowić będą jednak bezpieczniejsze fundusze dłużne. Taki typ inwestowania również  sprawdza się w krótkim okresie i stanowić może alternatywę dla lokat bankowych (choć warto pamiętać o różnicach w konstrukcji tych dwóch sposobów oszczędzania).

Profil stabilny: trochę ochrony, trochę pomnażania

Inwestor o profilu stabilnym szuka balansu między pomnażaniem kapitału i jego ochroną, choć wciąż z przewagą tego drugiego. Podwyższona względem poprzednich profili skłonność do ryzyka wiąże się z możliwością osiągnięcia wyższych zysków, stąd też w portfelu inwestora tego typu znajdziemy już kilkadziesiąt procent instrumentów opartych na akcjach. Z tego względu stopy zwrotu, na które liczy inwestor, wyraźnie przekraczają te, które osiągnąć można na lokacje bankowej, aczkolwiek okresy funduszowej dekoniunktury mogą wiązać się z okresowym „przebywaniem na minusie”.

Profil zrównoważony: akceptowane ryzyko, oczekiwane zyski

Inwestor o profilu zrównoważonym stara się, jak sama nazwa wskazuje, wyważyć ryzyko oraz bezpieczeństwo w celu osiągnięcia zadowalających stóp zwrotu. Jako, że interesują go ponadprzeciętne zyski, to i ryzyko musi być względnie wysokie. Stąd też w profilu takiego inwestora możemy oczekiwać połowy lub ponad połowy środków ulokowanych w funduszach akcyjnych, resztę zaś w funduszach dłużnych. Aktywa te niekoniecznie denominowane są w polskich złotych - okazja do zarobku (ale też i ryzyko) czai się także w kursach walutowych. Inwestor tak świadomie poszukujący „premii za ryzyko” powinien być świadomy, że rynki akcji mogą się załamać, a odrabianie strat potrwać może kilka lat lub więcej. Z tego powodu horyzont tego typu inwestycji nie powinien być krótkoterminowy.

Profil dynamiczny: zysk przede wszystkim

Do ostatniej grupy zaliczymy wszystkich tych, których przede wszystkim interesują wysokie stopy zwrotu i którzy są gotowi ponieść w tym celu duże ryzyko. Udział akcji dochodzić może wręcz do 100 proc., a dodatkowo stopień ryzyka regulować może mniejsza lub większa dywersyfikacja portfela. Na inwestowanie w ten sposób pozwolić mogą sobie inwestorzy, którzy mają wymierną wiedzę o rynku oraz którzy godzą się z ewentualną utratą znacznej części środków.

Sposób wypełniania przykładowej ankiety zaprezentowano na poniższym filmie.

Źródło: Bankier24

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Największe wzrosty i spadki

SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 129,49  zł 10,16 (8,51%)
QRS07 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 67,98  zł 4,91 (7,79%)
IPO85 Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,04  zł 5,69 (7,36%)
ALL73 Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 104,50  zł -15,28 (-12,76%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 66,51  zł -11,75 (-15,01%)
CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 880,95  zł -157,88 (-15,20%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 129,49  zł 16,04 (14,14%)
SKR71 Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 195,31  zł 17,55 (9,87%)
INV36 Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 133,40  zł 8,24 (6,58%)
ARK26 Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 24,37  zł -6,79 (-21,79%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 92,41  zł -27,53 (-22,95%)
UNI34 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 37,84  zł -11,42 (-23,18%)
MCI02J1 MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 275,54  zł 33,09 (13,65%)
DWS25 Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 85,42  zł 9,90 (13,11%)
MCI02G1 MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,18  zł 30,69 (12,92%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 84,81  zł -49,19 (-36,71%)
ALT49 Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 71,27  zł -47,04 (-39,76%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14  zł 446,78 (-96,72%)

Znajdź profil