Informacja dotycząca nieziszczenia się warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PEPEES SA

Informacja dotycząca nieziszczenia się warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PEPEES Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży ("Spółka") ogłoszonym przez Maksymiliana i Michała Skotnickich („Wzywający”) w dniu 8 stycznia 2018 roku ("Wezwanie") oraz o podjęciu decyzji o nabywaniu akcji przez Wzywających - komunikat

Na podstawie § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju

i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) - niniejszym informują, że do końca okresu przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie, tj. do dnia 8 lutego 2018 r., spośród warunków zastrzeżonych w treści Wezwania:

• nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 6 oraz w punkcie 30 podpunkt (i) Wezwania, tj. nie złożono zapisów na sprzedaż co najmniej 16.196.708 Akcji, które uprawniają do 16.196.708 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,05% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

• nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 29 oraz w punkcie 30 podpunkt (ii) Wezwania,

tj. Michał Skotnicki nie uzyskał bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Michała Skotnickiego kontroli nad Spółką; Michał Skotnicki otrzymał natomiast rozstrzygnięcie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące zwrotu zgłoszenia zamiaru koncentracji,

w związku z czym Wzywający uznali warunek prawny określony w pkt. 29 oraz w punkcie

30 podpunkt (ii) Wezwania za niezastrzeżony, o czym Wzywający poinformowali w dniu 2 lutego 2018 r.;

• nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt (iii) Wezwania, tj. walne zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej Spółki, powołującej

w skład rady nadzorczej jednego kandydata wskazanego przez Michała Skotnickiego;

• nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 30 podpunkt (iv) Wezwania, tj. nie została zawarta przez Michała Skotnickiego i Spółkę umowa o współpracy strategicznej, dotycząca udzielenia przez Michała Skotnickiego wsparcia Spółce w realizacji obecnej strategii Spółki oraz

w kształtowaniu przyszłej strategii Spółki.

W terminie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Spółki w ramach Wezwania zostały złożone zapisy na sprzedaż 10.725.769 (dziesięciu milionów siedmiuset dwudziestu pięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji Spółki.

Wzywający podjęli decyzję o nabyciu akcji Spółki w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się wskazanych wyżej warunków zastrzeżonych w treści Wezwania. W rezultacie transakcje nabycia akcji Spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na Wezwanie, zostaną zawarte w dniu 13 lutego 2018 r. Transakcje te zostaną rozliczone w dniu 15 lutego 2018 r.

Wzywający:

Maksymilian Skotnicki

Michał Skotnicki

Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Tomasz Czuchra

p.o. Prezesa Zarządu

Marta Kazimierska

Wiceprezes Zarządu

kom mra

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
PEPEES 1,15% 1,76
2019-12-13 17:00:00
WIG 0,19% 56 729,11
2019-12-13 17:15:02
WIG20 0,21% 2 106,51
2019-12-13 17:15:00
WIG30 0,16% 2 415,03
2019-12-13 17:15:00
MWIG40 -0,11% 3 837,35
2019-12-13 17:15:01
DAX 0,46% 13 282,72
2019-12-13 17:37:00
NASDAQ 0,20% 8 734,88
2019-12-13 22:03:00
SP500 0,01% 3 168,80
2019-12-13 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.