REKLAMA

IZOSTAL S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.

2021-04-29 13:52
publikacja
2021-04-29 13:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Henryka Orczykowskiego oraz Pana Adama Szafrańca na członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 29 kwietnia 2021 roku, na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

Pan Henryk Orczykowski posiada wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Częstochowska) oraz ukończył podyplomowe studia menedżerskie MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, a także Harzburg-Kolleg na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada także licencję maklera papierów wartościowych oraz międzynarodowe certyfikaty: zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation.
Pan Henryk Orczykowski od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą hutniczą.
Od 1984 r. był zatrudniony w Hucie Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland S.A.) od stanowiska mistrza, analityka procesów zarządzania, kierownika zespołu strategii rozwoju, kierownika biura restrukturyzacji, głównego specjalisty nadzoru właścicielskiego, aż do dyrektora ds. restrukturyzacji i prywatyzacji. W roku 2001 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A.
Od 2002 r. pan Henryk Orczykowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. konsolidacji i rozwoju, a od 2004 do 2006 r. Prezesa Zarządu Stalexport Serwis Centrum S.A.
Ze STALPROFIL S.A., Pan Henryk Orczykowski związany jest od 1991 roku. Najpierw pełnił przez kilkanaście lat funkcję Członka, Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następnie od roku 2006 do marca 2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Rozwoju, odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją nakreślonej dla Grupy strategii rozwoju, w tym za nadzór nad działalnością podmiotów tworzących Grupę Kapitałową STALPROFIL S.A., a w szczególności nad działalnością związaną z realizacją kontraktów z sektora gazowego. Od 1 marca 2021 r. Pan Henryk Orczykowski pełni funkcję Prezesa Zarządu STALPROFIL S.A.
Pan Henryk Orczykowski posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania czynności nadzorczych w radach nadzorczych spółek kapitałowych w tym spółek Skarbu Państwa. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM w Bielsku Białej.
Pan Henryk Orczykowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Izostal S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Adam Szafraniec posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze specjalizacją Projektowanie i Budowa Kopalń. Ponadto Pan Adam Szafraniec posiada dyplom ukończenia kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
Kariera zawodowa Pana Adama Szafrańca związana jest z finansami ze szczególnym uwzględnieniem branży hutniczej. Pan Adam Szafraniec, związany był zawodowo między innymi z Hutą Katowice S.A., gdzie pracował na stanowisku kierowniczym w Pionie Dyrektora Finansowego. Następnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu kilku spółek, w tym SPÓŁKI FINANSOWEJ S.A. w Katowicach, zajmującej się działalnością finansową na rynku hutniczym, prefinansowaniem eksportu, organizacją i rozliczaniem dostaw surowców do produkcji. W latach 2004-2007 Pan Adam Szafraniec pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego IZOSTAL S.A. Jako indywidualny przedsiębiorca Pan Adam Szafraniec świadczy także usługi doradcze dla przedsiębiorstw, w tym w zakresie projektów inwestycyjnych.
Pan Adam Szafraniec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Izostal S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2021-04-29 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki