REKLAMA

IZOSTAL S.A.: Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum)

2021-06-11 11:02
publikacja
2021-06-11 11:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2021 roku powziął informację o wyniku otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający) ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica – w m. Siechnice" Numer postępowania: ZP/2021/04/0048/WRO.

Zgodnie z informacją udostępnioną na Platformie Zakupowej O.G.P. Gaz-System S.A., pod adresem https://gazsystem.eb2b.com.pl, oferta złożona przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) o wartości 13,6 mln PLN netto, co stanowi 16,7 mln PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza. Kryterium wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty stanowiła cena całkowita brutto oferty - waga 100%.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN500 o długości około 5 km oraz DN300 o długości około 7 km. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 18 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze ww. oferty jako najkorzystniejszej oraz o podpisaniu umowy z Zamawiającym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2021-06-11 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki