REKLAMA

IZOBLOK S.A.: Piąte wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

2020-11-19 12:44
publikacja
2020-11-19 12:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-19
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Piąte wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów wszystkich akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 422650, wyemitowanych przez Spółkę posiadanych przez akcjonariuszy w formie materialnej (papierowej).
Dokumenty akcji można złożyć w biurze Zarządu Spółki, tj. w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15, 41-503 Chorzów – osobiście w dniach roboczych w godzinach pracy Spółki lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w celu ich dematerializacji, tj. zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zastąpienia materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych.
Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z dniem 1 marca 2021 r. akcje zostaną wydane w formie bezdokumentowej (zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), z zachowaniem ciągłości praw (uprawnień) i obowiązków wynikających z tych akcji.
Niniejsze Wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.
Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://izoblok.pl/relacje-inwestorskie/

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki