REKLAMA

IPOPEMA S.A.: Zawiadomienie o zmianie liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu

2020-07-23 17:24
publikacja
2020-07-23 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-23
Skrócona nazwa emitenta
IPOPEMA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO („Fundusz”) o zawartej 20 lipca 2020 r. transakcji zbycia akcji Spółki, w wyniku której Fundusz zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

Przed zawarciem i rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji Fundusz posiadał 1.686.171 akcji Spółki, stanowiących 5,63% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.686.171 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,63% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu wyżej wymienionej transakcji Fundusz posiadał 1.259.457 akcji Spółki, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.259.457 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,21% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało Spółkę, że:
- nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c;
- zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0;
- zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-23 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki