WAŻNE

IPOPEMA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

2019-06-12 18:07
publikacja
2019-06-12 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
IPOPEMA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2019 r. („ZWZ”):

Akcjonariusz liczba głosów na ZWZ udział głosów na ZWZ Udział w ogólnej liczbie głosów
OFE PZU "Złota Jesień" 3 741 000 20,46% 11,59%
JLC Lewandowski S.K.A.* 2 990 789 17,63% 9,98%
IPOPEMA PRE-IPO FIZAN* 2 990 789 17,63% 9,98%
IPOPEMA 10 FIZAN** 2 851 420 16,80% 9,52%
Quercus Parasolowy SFIO 2 361 800 13,92% 7,88%
Mariusz Piskorski 915 000 5,39% 3,05%

*Podmiot powiązany z Jackiem Lewandowskim; łącznie Jacek Lewandowski (bezpośrednio i pośrednio przez podmioty powiązane) posiadał na ZWZ 6.320.868 głosów stanowiących 37,26% głosów reprezentowanych na ZWZ oraz 21,11% ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.
**Podmiot powiązany ze Stanisławem Waczkowskim; łącznie Stanisław Waczkowski (bezpośrednio i pośrednio przez podmiot powiązany) posiadał na ZWZ 3.142.855 głosów stanowiących 18,52% głosów reprezentowanych na ZWZ oraz 10,49% ogólnej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-12 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki