REKLAMA

INWESTYCJE.PL: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku

2021-06-28 22:58
publikacja
2021-06-28 22:58
Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

Przyczyną odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest przedłużający się proces wpisywania do rejestru zmian statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2021 roku, w tym w szczególności zmiany art. 20 ust. 1, zgodnie z którym „dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentacyjnych, co najmniej 2/3 kapitału akcyjnego”. W sytuacji posiadania przez Spółkę znacznej liczby akcji własnych, oraz wobec brzmienia przepisu art. 364 §2 k.s.h., zgodnie z którym „spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw”, obecność na Walnym Zgromadzeniu wymaganej tym postanowieniem części kapitału akcyjnego jest niemożliwa.

Zarząd zobowiązuje się do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wpisaniu wskazanej powyżej zmiany Statutu Spółki do rejestru.

O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformowała raportem bieżącym EBI nr 19/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki