0,1850 zł
0,00% 0,0000 zł
Gamedust SA (GDC)

Akcjonariat - GAMEDUST

Dane ogólne

Kapitalizacja: 29 497 989,15 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 159 448 590 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 108 795 853
Liczba głosów na WZA: 159 448 590 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,23%
Kapitał akcyjny: 15 944 859,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 108 795 853
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,77%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Flieger Paweł 56 718 788 (35,57%) 56 718 788 (35,57%) 2021-12-08 -
JJS Invest sp. z o.o. 27 085 103 (16,98%) 27 085 103 (16,98%) 2021-12-09 -
Błasik Artur bezpośrednio, pośrednio przez Games Fund ASI SA i Telma Nieruchomości sp. z o.o., w porozumieniu z Blanką Błasik 13 720 500 (8,60%) 13 720 500 (8,60%) 2022-07-21 SPK, IMP, GTP, MFD, MEI, ECL, APC
Ciszewski January 11 271 462 (7,06%) 11 271 462 (7,06%) 2022-06-20 HRL, OML, BRH, AIN, SNG, KBJ, IMR, ALD, DOW, OUT, OPT, NXG, TLT, COS, ICG, APC, MFD, MRG, O2T, SPK, ECL, EEE, SLT, CLC, U2K, IMP, GTY, JRH, MAX, OXY, ALG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-04-07 650 000
650 000,00
1,00 1,00 650 000
650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z E-Financial SA na Inwestycje.pl SA 2010-01-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-25
seria B - subskrypcja prywatna 2010-02-22 60 384
1,00 710 384
710 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-23
split 1:10 2010-07-22
0,10 7 103 840
710 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-27
seria C - subskrypcja prywatna 2010-09-03 759 247
918 688,87
0,10 1,21 7 863 087
786 308,70
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 1:1 2011-06-30 2 000 000
2 000 000,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2015-06-30 100 000 000
10 000 000,00
0,10 0,10 107 863 087
10 786 308,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-20
seria E - subskrypcja prywatna 2017-05-09 27 027 033
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2020-04-20 5 424 350
542 435,00
0,10 0,10 113 287 437
11 328 743,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-09-11 -75 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2021-02-28 14 175 000
2 835 000,00
0,10 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-13
seria G - subskrypcja prywatna 2021-02-28 106 986 153
59 912 245,68
0,10 0,56 234 448 590
23 444 859,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-13
zmiana firmy z Inwestycje.pl SA na Gamedust SA 2021-02-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-13
połączenie z Gamedust sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2022-01-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2022-01-07 -75 000 000
0,10 159 448 590
15 944 859,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-06-10
seria H - subskrypcja prywatna 2022-07-11 30 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Gamedust SA 0 (-75 000 000) 0,00 (-66,20) 0 (-75 000 000) 0,00 2022-06-10
Błasik Artur bezpośrednio, wraz z inwestorzy.TV SA i Games Fund ASI SA 13 610 500 5,80 (-2,72) 13 610 500 8,53 (0,01) 2022-03-28
Błasik Artur bezpośrednio, wraz z inwestorzy.TV SA i Games Fund ASI SA 13 610 500 (2 005 686) 8,52 (3,57) 13 610 500 (2 005 686) 8,52 (1,24) 2022-03-28
JJS Invest sp. z o.o. 27 085 103 11,55 27 085 103 16,98 2021-12-09
Flieger Paweł 56 718 788 24,19 56 718 788 35,57 2021-12-08
Błasik Artur bezpośrednio, wraz z inwestorzy.TV SA 11 604 814 (4 984 814) 4,95 (-0,89) 11 604 814 (4 984 814) 7,28 (1,44) 2021-12-06
Ciszewski January 11 230 937 4,79 (-2,25) 11 230 937 7,04 2021-08-17
Ciszewski January 11 230 937 (823 454) 7,04 (-2,15) 11 230 937 (823 454) 7,04 (-20,14) 2021-08-17
Gamedust SA 75 000 000 66,20 (66,20) 75 000 000 0,00 2021-02-28
Ciszewski January NWZ 10 407 483 9,19 (4,75) 10 407 483 27,18 (20,65) 2021-02-28
Ciszewski January NWZ 10 407 483 (887 483) 4,44 (-3,96) 10 407 483 (887 483) 6,53 (-1,87) 2021-02-28
Błasik Artur bezpośrednio, wraz z inwestorzy.TV SA 6 620 000 5,84 (3,02) 6 620 000 5,84 (1,69) 2021-02-28
Błasik Artur bezpośrednio, wraz z inwestorzy.TV SA 6 620 000 (-75 000 000) 2,82 (-69,23) 6 620 000 (-75 000 000) 4,15 (-67,90) 2021-02-28
Gamedust SA 0 (-75 000 000) 0,00 (-69,53) 0 (-75 000 000) 0,00 2021-02-12
Błasik Artur bezpośrednio, wraz z inwestorzy.TV SA 81 620 000 72,05 81 620 000 72,05 2021-02-12
PMI Capital ASI SA 1 700 000 (-11 000 000) 1,00 (-10,21) 1 700 000 (-11 000 000) 4,00 (-29,17) 2020-11-17
Ciszewski January 9 520 000 8,40 9 520 000 8,40 2020-11-17
PMI Capital ASI SA 12 700 000 11,21 12 700 000 33,17 2020-11-16
Jagusiak Dariusz wraz z Family Funds Capital Consultants sp. z o.o. 5 500 000 (-1 000 000) 4,85 (-0,89) 5 500 000 (-1 000 000) 4,85 (-12,13) 2020-11-16
Ficner Mateusz 5 500 000 (-700 000) 4,85 (-0,62) 5 500 000 (-700 000) 4,85 (-11,34) 2020-11-13
Książek, Mariusz Wojciech przez Książek Holding sp. z o.o. oraz MK Holding s.a.r.l. 4 000 000 (-21 000 000) 3,53 (-19,65) 4 000 000 (-21 000 000) 3,53 (-19,65) 2020-11-09
Jagusiak Dariusz wraz z Family Funds Capital Consultants sp. z o.o. 6 500 000 5,74 6 500 000 16,98 2020-11-09
Ficner Mateusz 6 200 000 5,47 6 200 000 16,19 2020-11-09
Inwestorzy.tv SA zależny od Artura Błasika 250 985 (-75 000 000) 0,00 (-69,77) 250 985 (-75 000 000) 0,00 (-69,77) 2020-09-11
Gamedust SA 75 000 000 69,53 (3,33) 75 000 000 0,00 2020-09-10
Gamedust SA 75 000 000 66,20 75 000 000 0,00 2020-09-10
Inwestorzy.tv SA zależny od Artura Błasika 75 250 985 (-5 189 015) 69,77 (-4,81) 75 250 985 (-5 189 015) 69,77 (-4,81) 2020-07-15
Książek, Mariusz Wojciech przez Książek Holding sp. z o.o. oraz MK Holding s.a.r.l. 25 000 000 23,18 (1,11) 25 000 000 23,18 (-42,12) 2018-08-14
Książek, Mariusz Wojciech przez Książek Holding sp. z o.o. oraz MK Holding s.a.r.l. 25 000 000 22,07 25 000 000 65,30 2018-08-14
Inwestorzy.tv SA zależny od Artura Błasika 80 440 000 (-25 000 000) 74,58 (-23,17) 80 440 000 (-25 000 000) 74,58 (-23,17) 2018-08-14
PVCP sp. z o.o. poprzez Business Consulting for Enterprises sp. z o.o 0 (-20 000 000) 0,00 (-18,00) 0 (-20 000 000) 0,00 (-18,00) 2018-08-07
Mestina Capital Ltd. 0 (-58 000 000) 0,00 (-53,77) 0 (-58 000 000) 0,00 (-53,77) 2018-08-07
Inwestorzy.tv SA zależny od Artura Błasika 105 440 000 97,75 105 440 000 97,75 2018-08-07
Ilski Dariusz 0 (-5 440 000) 0,00 (-69,18) 0 (-5 440 000) 0,00 (-69,18) 2018-08-07
Cumpleano Ltd. 0 (-16 000 000) 0,00 (-14,83) 0 (-16 000 000) 0,00 (-14,83) 2018-08-07
Aqex sp. z o.o. 0 (-6 000 000) 0,00 (-5,56) 0 (-6 000 000) 0,00 (-5,56) 2018-08-07
Cumpleano Ltd. 16 000 000 14,83 16 000 000 14,83 2018-02-16
AFCI Holdings Ltd. 0 (-16 000 000) 0,00 (-14,83) 0 (-16 000 000) 0,00 (-14,83) 2018-02-16
PVCP sp. z o.o. poprzez Business Consulting for Enterprises sp. z o.o 20 000 000 18,00 20 000 000 18,00 2015-11-20
Mestina Capital Ltd. 58 000 000 53,77 58 000 000 53,77 2015-11-20
Aqex sp. z o.o. 6 000 000 5,56 6 000 000 5,56 2015-11-20
AFCI Holdings Ltd. 16 000 000 14,83 16 000 000 14,83 2015-11-20
Ilski Dariusz 5 440 000 69,18 (64,14) 5 440 000 69,18 (64,14) 2015-09-03
Ilski Dariusz 5 440 000 5,04 (-64,14) 5 440 000 5,04 (-64,14) 2015-09-03
Czapla Grzegorz przez Beyond investments sp. zo.o. 702 362 8,00 (7,35) 702 362 8,00 (7,35) 2012-09-03
Czapla Grzegorz przez Beyond investments sp. zo.o. 702 362 0,65 (-8,28) 702 362 0,65 (-8,28) 2012-09-03
Czapla Grzegorz 702 362 (-42 690) 8,93 (-0,54) 702 362 (-42 690) 8,93 (-0,54) 2012-09-02
Ilski Dariusz poprzez Ikenga Investment Corporation Ltd. 5 440 000 (-63 413) 69,18 (-0,81) 5 440 000 (-63 413) 69,18 (-0,81) 2012-03-31
Czapla Grzegorz 745 052 (51 570) 9,47 (0,66) 745 052 (51 570) 9,47 (0,66) 2011-03-31
Ilski Dariusz poprzez Ikenga Investment Corporation Ltd. 5 503 413 (63 413) 69,99 (0,81) 5 503 413 (63 413) 69,99 (0,81) 2011-01-03
Czapla Grzegorz 693 482 (-6 518) 8,81 (-1,04) 693 482 (-6 518) 8,81 (-1,04) 2010-12-31
Ilski Dariusz poprzez Ikenga Investment Corporation Ltd. 5 440 000 69,18 (-7,39) 5 440 000 69,18 (-7,39) 2010-11-03
Ilski Dariusz poprzez Ikenga Investment Corporation Ltd. 5 440 000 76,57 5 440 000 76,57 2010-11-03
Dworaczyński Lech 360 000 0,33 (-4,73) 360 000 0,33 (-4,73) 2010-11-03
Dworaczyński Lech 360 000 5,06 (0,49) 360 000 5,06 (0,49) 2010-11-03
Dworaczyński Lech 360 000 4,57 360 000 4,57 2010-11-03
Czapla Grzegorz 700 000 9,85 (0,95) 700 000 9,85 (0,95) 2010-11-03
Czapla Grzegorz 700 000 8,90 700 000 8,90 2010-11-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-08-05 Prawo poboru 7863087:2000000
2011-08-05 Prawo poboru 3.931544:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.