REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy Pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

2021-05-21 17:25
publikacja
2021-05-21 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu do Umowy Pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej: „INTERSPORT”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44 z dnia 28 września 2020 roku oraz raportu nr 4 z dnia 11 lutego 2021 roku, informuje, iż w dniu 21 maja br. podpisał z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks do Umowy Pożyczki Płynnościowej („Umowa Pożyczki”).

Zgodnie z aneksem do Umowy Pożyczki, Strony zmieniają Umowę Pożyczki w następujący sposób:
1.Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest stałe i dla każdego roku finansowania równe Marży właściwej dla tego roku finansowania wynoszącej:
a) 0,75% w pierwszym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki;
b) 1,25% w drugim i trzecim roku od daty podpisania Umowy Pożyczki;
c) 2,25% w czwartym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki.
2.Strony postanawiają zmienić Punkt 6.1.1. Umowy Pożyczki w zakresie harmonogramu spłaty. Harmonogram po zmianie przewiduje spłatę pożyczki w 10 kwartalnych równych ratach w kwocie 1.923.076,92 zł, pierwsza płatna do 31.12.2021 roku oraz ostatniej racie w kwocie 5.769.230,80 zł płatnej w terminie do 30.06.2024 roku.

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki opisane w powyższych raportach bieżących nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Aneks do Umowy Pożyczki wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-05-21 Tomasz Matonóg Prokurent Łączny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki