REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2020/2021

2021-04-26 17:14
publikacja
2021-04-26 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2020/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”, „INTERSPORT”) informuje, że według wstępnych szacunków w roku obrotowym 2020/2021 tj. od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 156.321 tys. zł i były niższe o 25,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 208.700 tys. zł)

W roku obrotowym 2020/2021 wg. wstępnych szacunków wyników Spółka wypracowała stratę EBITDA na poziomie -15.287 tys. zł (w analogicznym okresie było: 192 tys. zł) i odnotowała stratę netto w wysokości -17.245 tys. zł (była: strata netto w wysokości -6.175 tys. zł).

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na przychody i wyniki finansowe Spółki w roku 2020/2021 była trwająca pandemia koronowirusa COVID-19, w efekcie której:
1. ogłoszone w Polsce 4 lockdowny gospodarki skutkowały czasowym zamknięciem wszystkich sklepów stacjonarnych Spółki z wyjątkiem sklepu w Zakopanem. Wszystkie 4 lockdowny swoim zakresem obejmowały łącznie okres blisko 4 miesięcy.
2. doszło do znaczącego spadku ilości wejść klientów do sklepów INTERSPORT, w okresach kiedy były one otwarte.
3. wprowadzono dodatkowe ograniczenia w uprawianiu rekreacji ruchowej m.in. ograniczono możliwość uprawiania narciarstwa, ograniczono korzystanie z wyciągów i bazy noclegowej, zamknięto baseny, kluby fitness, zaś w szkołach i na uczelniach wyższych wprowadzono naukę zdalną, która znacząco ograniczyła zajęcia z wychowania fizycznego.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za rok obrotowy 2020/2021 planowana jest na 23 lipca 2021 r. po zweryfikowaniu danych przez biegłego rewidenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-04-26 Jan Holik Prokurent Łączny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki