REKLAMA
WAŻNE

INTERSPORT S.A.: Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 26 września 2023 r.

2023-09-13 15:06
publikacja
2023-09-13 15:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_1.04.2022-31.03.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Intersport_Polska_SA_-Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_-_1_04_2022-31_03_2023_ver._10.08.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 26 września 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, stosownie do § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29.03.2018 r informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 września 2023 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 26 września 2023 roku. Opinia Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przedkłada dodatkowo – uchwalone przez Radę Nadzorczą INTERSPORT Polska S.A.:
•sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku wraz z uchwałą o jego przyjęciu;
•sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INTERSPORT Polska S.A. wraz z uchwałą o jego przyjęciu;
•uchwałę Rady Nadzorczej dotyczącą oceny sprawozdania Zarządu z działalności INTERSPORT Polska S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku,
które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie informujemy, że materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zostały udostępnione na stronie internetowej: http://www.inwestor.intersport.pl
Załączniki
Plik Opis
Uchwały.pdfUchwały.pdf
sprawozdanie z działalności RN 1.04.2022-31.03.2023.pdfsprawozdanie z działalności RN 1.04.2022-31.03.2023.pdf
Intersport Polska SA -Sprawozdanie o wynagrodzeniach - 1 04 2022-31 03 2023 ver. 10.08.2023.pdfIntersport Polska SA -Sprawozdanie o wynagrodzeniach - 1 04 2022-31 03 2023 ver. 10.08.2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-13 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki