REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu

2021-09-14 20:33
publikacja
2021-09-14 20:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-14
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14.09.2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej tj.: p. Pawła Stolarczyka.

Ponadto Rada Nadzorcza, w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu, w składzie:
1) Bartłomiej Garbicz – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2) Przemysław Czesnołowicz,
3) Łukasz Stelmach,
4) Paweł Stolarczyk.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pełne życiorysy, opisy przebiegu pracy zawodowej oraz pozostałe szczegółowe informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki oraz w raportach bieżących.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-14 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
2021-09-14 Urszula Bąkowska-Morawska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki